Gå til hovedindhold

Ministre opfordrer til fælles EU-regler om NOx-snyd

Som opfølgning på undersøgelser af snyd med NOx-renseudstyr i lastbiler, som betyder, lastbilerne forurener langt mere, end loven tillader, opfordrer transport-, bygnings- og boligministeren og miljø- og fødevareministeren nu tre EU-kommissærer til at arbejde for fælles EU-regler på området.

Indhold

  Danske tests har vist, at lastbiler, der er udstyret med snydeanordninger, har op til 45 gange højere NOx-udledning end lastbiler med et velfungerende rensesystem. Snyd med lastbilers NOx-begrænsende udstyr sker typisk ved, at lastbilens rensesystem frakobles, hvilket resulterer i væsentlig forhøjet luftforurening. De ulovlige indgreb i lastbilerne sker typisk for at spare penge til drift og vedligeholdelse af lastbilernes NOx-begrænsende udstyr.

  - Det er helt uacceptabelt at manipulere med lastbilernes udstyr, så vognmænd kan snyde sig til konkurrencefordele i forhold til andre vognmænd, der overholder loven. Siden Færdselsstyrelsen og Miljøstyrelsen gik i gang med projektet om at begrænse snyd med NOx-udstyr, er det blevet tydeligt, at der er behov for, at sagen bliver taget op på EU-niveau, så alle medlemslande sammen kan bekæmpe problemet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. 

  Transport-, bygnings- og boligministeren og miljø- og fødevareministeren er afsendere på en fælles opfordring til EU-kommisærerne for transport, miljø, hav og fiskeri og for det indre marked til at lave fælles retningslinjer for EU-medlemslande. Det gælder blandt andet forbud mod salg af udstyr til at snyde med NOx-udledningen og en fælles indsats med vejsidekontroller af lastbilerne.

  - I Danmark har vi presset på for, at nye køretøjer forurener luften mindst muligt. Derfor er det kritisk, når vi nu ser eksempler på snyd, som helt frakobler de rensesystemer, som vi har arbejdet så intenst for. Det er simpelthen forkasteligt at forurene luften med sundhedsskadelige gasser for egen vindings skyld. Både lastbiler og luftforurening krydser landegrænser, og det er derfor oplagt, at EU tager problemet op, siger miljø og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

  Alle nye lastbiler har installeret rensesystemer, der skal begrænse NOx-udledningen. Hvis dette system bliver koblet fra, vil lastbilen normalt sende advarsler til chaufføren, og hvis chaufføren ikke reagerer, vil lastbilen sænke farten markant. Denne funktion kan sættes ud af drift ved f.eks. at installere snydeanordninger, som i Danmark er ulovligt at sælge og markedsføre.Siden ministrene satte gang i arbejdet i 2017, har Færdselsstyrelsen og Miljøstyrelsen i samarbejde med Rigspolitiet foretaget undersøgelser af følgende elementer:

  a) Mulige kontrolmetoder, politiets erfaringer og nabotjek
  b) Miljøkonsekvenser ved snyd med NOx-udstyr
  c) Regelgrundlaget ved en gennemgang af det nationale og internationale regelgrundlag

  Derudover har Folketinget i november 2017 vedtaget en skærpelse af bødeniveauet for manipulation med køretøjers forureningsbegrænsende udstyr i færdselsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2018. Bøderne for snyd med lastbilers renseudstyr er hævet fra 1000 kr. til 15.000 kr. til ejeren af lastbilen for første overtrædelse. Bliver lastbilen taget i snyd gentagne gange forhøjes bødeniveauet for ejeren med henholdsvis 20.000 kr. for hver overtrædelse. Dette betyder, at bødestraffen for ejeren forhøjes til 115.000 kr. i tilfælde af seks gentagne overtrædelser.

  Kontakt:
  Pressechef Mia Josiassen, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 7226 7075, mij@trm.dk
  Pressesekretær Jakob Møller Volf, Miljø- og Fødevareministeriet, 9133 4794, jamvo@mfvm.dk