Gå til hovedindhold

Støjskærme ved Bjæverskov og Tapsøre

Et bredt flertal af Folketingets partier (V, LA, K, DF, S, SF og RV) er blevet enige om at etablere støjskærme på Vestmotorvejen ved Bjæverskov i Køge og på Sønderjyske Motorvej E45 ved Tapsøre.

Indhold

    Forligskredsen bag Aftale om en grøn transportpolitik (V, LA, K, DF, S, SF og RV) ønsker et reducere støjgenerne for naboer langs det eksisterende danske statsvejnet. 

    Derfor har parterne aftalt at bruge 37,3 mio. kr. til at etablere en støjskærm ved Bjæverskov i Køge på sydsiden af Vestmotorvejen. Samtidig er parterne enige om at bruge 7,7 mio. kr. til at etablere en støjskærm på Sønderjyske Motorvej E45 ved Tapsøre. I alt udmøntes 45 mio. kr. med aftalen.

    - Når vejtrafikken stiger på de danske veje, oplever mange borgere gener fra den støj, som trafikken fører med sig. Derfor er det positivt, at vi med dagens aftale kan sikre, at vejstøjen på de aktuelle strækninger bliver reduceret til gavn for naboerne, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

    - Vejstøj langs statens veje er generelt et område, som har vores bevågenhed. Og der er en række andre vigtige projekter, hvor finansieringen mangler. Derfor arbejder vi for flere midler til støjbekæmpelse langs statens veje.

    Støjskærmen i Bjæverskov på sydsiden af Vestmotorvejen bliver 1.500 m lang og 4 m høj, mens støjskærmen ved Tapsøre på Sønderjyske Motorvej bliver ca. 300 m lang og 4 m høj.