Gå til hovedindhold

CEF-ansøgningsrunde 2019-2020: EU afsætter 750 mio. EUR til bl.a. jernbane- og havneprojekter

Den 26. februar 2020 er der frist for ny ansøgningsrunde for CEF Transport. Ansøgningsrunden fokuserer bl.a. på jernbane- og havneområdet, sikre rastepladser samt passagertransport.

Indhold

  Den 16. oktober 2019 offentliggjorde Kommissionen det såkaldte 2019 CEF Transport MAP call. Ansøgningsrunden udløber den 26. februar 2019 kl. 17:00.

  I alt afsættes der 1,4 milliarder EUR, som er opdelt i to puljer:

  1. 750 mio. EUR fra generalpuljen (general envelope)
  2. 650 mio EUR fra samhørighedspuljen (cohesion envelope)

  Danske støttemodtagere kan alene søge om støtte med midler fra generalpuljen, da Danmark ikke er et samhørighedsland.

  Prioriteter og fordeling af midler
  Ansøgningsrundens 750 mio. EUR giver mulighed for EU-støtte til transportinfrastrukturprojekter inden for følgende prioriteter:

  Prioriteter og budget

  • Pre-identified projects on the Core Network: 500 million EUR
  • European Rail Traffic Management Systems (ERTMS): on-board deployment: 50 million EUR
  • Safe and secure infrastructure, including safe and secure parking on the road core network: 20 million EUR
  • Intelligent Transport Services for road (ITS): 20 million EUR
  • Single European Sky – SESAR: 20 million EUR
  • Actions implementing transport infrastructure in nodes of the core network, including urban nodes (passengers transport): 110 million EUR
  • Motorways of the Sea (MoS): 30 million EUR

  Et komplet overblik over ansøgningsrundens betingelser og målgruppe kan ses via linket nedenfor.

  Betingelser og tidsplan for behandling af ansøgninger
  Alle ansøgninger med dansk involvering skal indgives efter aftale med og underskrift af Transport- og Boligministeriet inden indsendelse til Kommissionen. Ansøgeren sender selv ansøgningen til Kommissionen elektronisk (se mere på ansøgningsrundens hjemmeside).

  Dato og indhold

  • 16. oktober 2019 - Ansøgningsrunden offentliggøres
  • 7. november 2019 - INEA’s CEF Transport Virtual Info Day
  • 4. december 2019 - CEF infodag i København
  • 9. december 2019 - Frist: Projektbeskrivelse fremsendes til TBST, MST og TRM
  • 24. januar 2020 - Frist: Samlet ansøgning sendes til TBST, MST og TRM
  • 26. februar 2020 kl. 17:00 - Frist: Indsendelse af ansøgning til INEA

  Bemærk at ansøgningsformular C skal godkendes af Miljøstyrelsen (MST). Ansøgningsformular C bedes sendt hurtigst mulig og senest den 9. december 2019 til Anette Ginsbak via agi@mst.dk med kopi til mst@mst.dk.

  Den samlede ansøgning, inklusive en eventuel samfundsøkonomisk analyse og andre centrale bilag, sendes til Transport- og Boligministeriet senest den 24. januar 2020 til ckl@trm.dk og heto@tbst.dk.