Gå til hovedindhold

Enighed i EU om spilleregler for vejtransporterhvervet

EU’s lovgivende institutioner er blevet enige om en aftale om Vejpakken, der fastsætter de fremtidige rammevilkår for hele Europas vejtransporterhverv. Transportministeren glæder sig over, at chaufførernes arbejdsvilkår bliver forbedret, og at konkurrencen i Europa kommer til at foregå på retfærdige og rimelige vilkår.

En blå lastbil kører under et motorvejsskilt hvorpå der står Puttgarden.

Indhold

  Der blev forhandlet til langt ud på natten om de sidste, store politiske knaster i EU’s Vejpakke, før EU-institutionerne nåede frem til en aftale.

  Med Vejpakken bliver der blandt andet strammet op på reglerne for postkasseselskaber, og der indføres et værn mod udenlandske lastbilers systematiske cabotagekørsel, som tilmed kommer til at gælde for kombineret transport. Det bliver et krav, at udenlandske chauffører og lastbiler regelmæssigt vender hjem for at dæmme op for problemet med nomadechauffører. Derudover bliver der fastsat særlige regler om kontrol og udstationering af chauffører, som er skræddersyet til vejtransportens mobile karakter.

  - Jeg er meget glad for, at der nu endeligt er landet en aftale om Vejpakken. Den har et stærkt fokus på de sociale bestemmelser, der forbedrer chaufførernes arbejdsvilkår, og sikrer, at konkurrencen i Europa foregår på en retfærdig og fair måde, som myndighederne kan kontrollere, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Vejpakken blev fremsat i maj 2017, og det har krævet hårde forhandlinger at nå i mål. Danmark har i forhandlingerne været en del af Vejtransportalliancen, og det gode resultat i aftalen skal ses i lyset af det tætte samarbejde, der har været mellem de ligesindede lande i alliancen.

  Aftalen skal nu tilbage og formelt godkendes i EU-institutionerne, før den er endeligt vedtaget. Det forventes at ske i den nærmeste fremtid.

  - Jeg er meget stolt af resultatet og kan med ro i stemmen sige, at Danmark har spillet en afgørende rolle i at påvirke forhandlingerne i en retning, så resultatet understøtter regeringens kamp mod social dumping. Jeg var blandt andet i Bruxelles så sent som i tirsdags for at lægge pres på, fortæller transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

  - Nu skal jeg have studeret de enkelte elementer i aftalen nærmere, men det er min forventning, at aftalen bliver formelt godkendt. Jeg glæder mig derfor over udsigterne til, at der kommer ro omkring rammevilkårene for branchen. Det er længe ventet og meget positivt, at det er lykkes at blive enige om et nyt sæt af fælleseuropæiske spilleregler.