Et skridt nærmere ordnede forhold for vejtransport i EU

Europa-Parlamentet er torsdag den 4. april 2019 blevet enige om sin holdning til Vejpakken, som skal bidrage til at sikre mere ordnede forhold og mere lige konkurrencevilkår for vejtransport i EU.

Lastbil ved grænsen i Padborg
Foto: René Strandbygaard

08. april 2019

Tilbage i december 2018 lykkedes det for medlemslandene at blive enige om Vejpakken og opnå en generel indstilling i Rådet. Medlemslandene har derfor afventet, at Europa-Parlamentet kunne nå frem til enighed, så man kunne få indledt trilogforhandlingerne mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen om en endelig aftale.

Vejpakken handler om regler for cabotagekørsel, køre- og hviletid, udstationering og kontrol. Europa-Parlamentets vedtagelse lægger sig på en række områder op ad Rådets generelle indstilling ved bl.a. at fokusere på, at der dæmmes op for systematisk cabotagekørsel, at der kommer anvendelige udstationeringsregler på vejtransportområdet, at medlemslandene får bedre mulighed for at føre kontrol, at det lange hvil ikke må afholdes i lastbilen, og at det i fremtiden bliver sikret, at chaufførerne kan vende hjem med jævne mellemrum, så man i fremtiden undgår sager med såkaldte nomadechauffører, der bor og lever i lastbilerne i flere måneder i træk.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

- Det har vist sig at være en lang og sej kamp at få vedtaget Vejpakken i Europa-Parlamentet. Over 1.500 stillede ændringsforslag har for eksempel betydet, at pakken så sent som i forrige uge blev sendt tilbage til behandling i udvalget igen.

- Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at opnå enighed. Det betyder, at vi er et stort skridt nærmere at få indført nye regler på det her område, som kan bidrage til at sikre ordnede forhold og mere lige konkurrencevilkår. Medlemslandene blev jo enige allerede sidste år, og vi var bekymrede for, at Parlamentet ikke kunne nå frem til en aftale inden valget, som kan bidrage til sikringen af nye regler for bl.a. cabotagekørsel, udstationering og køre- og hviletid.

- Vi har nu fået dannet os et foreløbigt overblik over de vedtagne tekster, og det ser heldigvis ud til, at Europa-Parlamentet i store træk har lagt sig op af den aftale, som medlemslandene i Rådet blev enige om sidste år.

- Derfor er jeg også fortrøstningsfuld overfor, at medlemslandene og Parlamentet kan blive enige om en endelig aftale. Her vil vi selvfølgelig fra dansk side arbejde hårdt for at sikre, at de mange vigtige danske prioriteter bliver gennemført.