Gå til hovedindhold

Fjernbussen gør det muligt for endnu flere at rejse i Danmark

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ændring af loven om trafikselskaber, som gør det muligt for private fjernbusselskaber at tilbyde flere ruter og afgange i Danmark til glæde for mange tusinde passagerer.

Indhold

  Fjernbustrafikken er et succesrigt og billigt transporttilbud fra private aktører, som mange danskere benytter sig af. Det er især studerende, pensionister og børnefamilier, som vælger fjernbussen, når de rejser i Danmark. Med den nye lovændring, som i dag blev vedtaget i Folketinget, håber transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, at endnu flere vil stige ombord i fremtiden.

  - Vi har et bredt udvalg af offentlige kollektive transportformer i dag, men det er vigtigt, vi også hilser de private kollektive transporttilbud velkommen. De private aktører er nemlig med til at skabe og understøtte den positive udvikling, som vi oplever på transportområdet i disse år – og som er nødvendig, hvis vi skal indfri regeringens ambitioner om en styrket kollektiv trafik i fremtiden. Fjernbussen er et godt eksempel på den udvikling, og jeg er derfor meget tilfreds med, at et bredt flertal af Folketinget i dag har gjort det muligt for endnu flere at benytte fjernbustrafikken, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  Lovændringen betyder, at afstandskravene til fjernbuskørsel bliver sænket og ensrettet til minimum 75 kilometer, så det bliver muligt at etablere flere fjernbusruter og -afgange i hele landet; for eksempel mellem Aarhus og Aalborg, Esbjerg og Odense eller mellem Næstved og København. Ud over en bedre forbindelse mellem landets større byer vil ensretningen af afstandsreglerne for fjernbuskørsel også give mulighed for bedre forbindelser til og i yderområderne.

  600.000 nye passagerer
  En analyse foretaget af et eksternt konsulenthus viser, at lovændringen kan betyde, at 600.000 flere passagerer vil benytte sig af fjernbustrafikken; heraf vil cirka halvdelen være nye rejsende, som ellers ikke ville have rejst, hvis de ikke havde mulighed for at tage fjernbussen.

  - Vi kan se, at det typisk er studerende, pensionister og børnefamilier, der tager fjernbussen. De nye regler gør det muligt for endnu flere, også inden for nye målgrupper, at rejse på tværs af kommunegrænserne. Det er jo for eksempel ikke alle, der bor i nærheden af en stationsby, eller som har råd til at benytte den eksisterende kollektive trafik. Derfor håber jeg, at de private aktører tager muligheden til sig og udbyder flere og kortere ruter, så fjernbustrafikken bliver et attraktiv tilbud til endnu flere, forklarer ministeren.

  Ændringen af lov om trafikselskaber sker som en del af udspillet ”Nemmere kollektiv trafik”, der skal gøre det lettere for alle passagerer at benytte den kollektive trafik i Danmark. Ud over fjernbustrafikken stilles der med loven også krav til de offentlige trafikselskaber om at stille transportdata og billetsalg til rådighed for private aktører, så der kan blive udviklet nye, digitale løsninger – og så bliver Rejseplanen og Rejsekortet samles i ét selskab med det formål at forene funktionerne, så det netop bliver lettere for passagererne at planlægge, bestille og betale sin rejse via én app.