Gå til hovedindhold

Kalundborgmotorvejens anden etape åbner

Transportminister Benny Engelbrecht indvier i dag anden etape af Kalundborgmotorvejen sammen med borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm og viceborgmester i Holbæk Kommune John Harpøth.

Indhold

  Borgerne i Nordvestsjælland bliver i dag en motorvej rigere, når transportminister Benny Engelbrecht sammen med to lokale borgmestre og elever fra 3. klasse fra den lokale Nr. Jernløse Skole indvier anden etape af Kalundborgmotorvejen. Boligminister Kaare Dybvad Bek vil også deltage i indvielsen.

  Den nye motorvej, der går syd om Regstrup, har blandt andet til formål at øge fremkommeligheden.

  - Den nye motorvej gør det både nemmere og mere sikkert at komme frem i trafikken. Skovvejen var før åbningen stærkt trafikeret og med mange sideveje til de mindre byer i området. Kombineret med for høj fart kunne det derfor gøre den til et utrygt sted at køre. Derfor er den nye motorvej en vigtig håndsrækning til lokalområdet, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Den nye motorvejsstrækning, som går mellem Kvanløse og Dramstrup, består af en udbygning af cirka 1,5 km af Skovvejen og yderligere 5 km firesporet motorvej syd om Regstrup. Udover at øge fremkommeligheden og sikkerheden for trafikanterne, vil motorvejen også være en fordel for det lokale erhvervsliv.

  - Motorvejen trækker byerne og virksomhederne tættere sammen, ligesom mange trafikanter nemmere kan komme på arbejde. Det giver bedre mulighed for vækst både for de mindre byer og de større kraftcentre, som regionen er kendt for. Derfor vil motorvejen udgøre en motor for vækst og fremgang i området, fortsætter transportminister Benny Engelbrecht.

  I forbindelse med den nye motorvej er der blevet opført en faunapassage, så der er taget mest muligt hensyn til den omkringliggende natur.

  Fakta

  • Første etape af motorvejen blev indviet i august 2013, og opførelsen af motorvejens anden etape har været i gang siden 2017.
  • Bevillingen til projektet udgør 380,5 millioner kroner, og projektet er blevet gennemført inden for den budgetmæssige ramme.
  • Vejdirektoratet forventer en trafikmængde på cirka 16.000 køretøjer i døgnet efter åbningen.