Minister vil udrede misforståelser om højere bødestraffe

Dele af chaufførbranchen har på det seneste udtrykt sig bekymret om en kommende ændring af færdselsloven, som træder i kraft den 1. januar 2020. Ifølge transportminister Benny Engelbrecht er der tale om misforståelser, hvorfor ministeren vil sikre, at der er klarhed over, hvad den kommende lovændring egentlig går ud på.

Motorvejstrafik
Foto: Ulrik Jantzen

28. oktober 2019

Der har på det seneste været en del misforståelser i chaufførbranchen over den ændring af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer, der træder i kraft 1. januar 2020. Transportminister Benny Engelbrecht ønsker, at der er fuld klarhed over, hvad lovændringen går ud på.

Som reglerne er i dag er bødeniveauet for fejl og mangler ved tunge køretøjer 1.000-3.000 kr. Med de nye regler bliver dette niveau forhøjet for de alvorlig sikkerhedskritiske fejl og mangler til 5.000 kr. til chaufføren og 10.000 kr. til ejeren (vognmandsvirksomheden) i førstegangstilfælde. I anden- og tredjegangstilfælde stiger bøden til henholdsvis 10.000 kr. og 15.000 kr. til chaufføren og 20.000 kr. og 30.000 kr. til ejeren.

- Jeg tror, at en stor del af den frustration, der er i chaufførbranchen over de nye regler for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler, desværre skyldes misforståelser om, hvad det egentlig er, de nye regler går ud på, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

- Lovændringen indfører for det første ikke nye typer af fejl og mangler. Der er udelukkende tale om en forhøjelse af bødestraffen for de fejl og mangler, der er af alvorlig sikkerhedskritisk karakter. Chaufføren kan for det andet kun straffes for fejl og mangler – herunder alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler – hvis chaufføren vidste eller på grund af konkrete omstændigheder burde vide, at køretøjet havde sådanne fejl og mangler.

Yderligere information kan findes i notatet

pdf

Notat om baggrund for forhøjelse af bøderne for sikkerhedskritiske fejl og mangler

0,13 MB Download