" /> Omstigningstunnel ved Østerport Station

Omstigningstunnel ved Østerport Station

Metroselskabet I/S vil i dag modtage transport-, bygnings- og boligministerens godkendelse af de ændringer, som er beskrevet i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ”Supplerende miljøkonsekvensrapport for Cityringen vedr. omstigningstunnel ved Østerport Station".

Luftfoto af Østerport Station
Foto: Metroselskabet/Dragør Luftfoto

03. januar 2019

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten er der foretaget ændringer i bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen (byggepladsbekendtgørelsen), som træder i kraft den 4. januar 2019, således at aktiviteterne vedr. færdiggørelsen af omstigningstunnelen fra og med den 4. januar 2019 kan udføres i overensstemmelse med reglerne i byggepladsbekendtgørelsen. I byggepladsbekendtgørelsen er der samtidig foretaget ændringer, som ikke har relation til arbejdet ved Østerport Station.

Nedenfor er vedlagt en version af miljøkonsekvensrapporten samt støjkort, som er opdateret med de ændringer, der fremgår af den vedlagte hvidbog. Ændring af byggepladsbekendtgørelsen kan findes på retsinformation fra den 4. januar 2019.