Pres på svenskerne for at sikre bedre punktlighed på kystbanen

Transportminister Benny Engelbrecht har på et møde med en række nordsjællandske borgmestre og regionsrådsformanden i dag fortalt, at han vil undersøge, om samarbejdet med svenskerne kan forbedres, så de mange forsinkelser fra Sverige nedbringes til gavn for passagererne på Kystbanen. Derudover vil han se nærmere på, om det også i fremtiden vil være muligt at køre tog mellem Kystbanen og Københavns Lufthavn, uden at det går ud over punktligheden.

Øresundstog
Foto: René Strandbygaard

09. september 2019

Kystbanen er trafikalt forbundet med Sverige, og der er i den seneste tid sket en stigning i antallet af forsinkelser fra Sverige til gene for de danske passagerer. Derfor mener transportminister Benny Engelbrecht, at der skal være fokus på, hvordan vi sikrer, at samarbejdet mellem de danske og svenske parter fungerer optimalt.

- Punktligheden på Kystbanen har faktisk været stigende over årene, men der er fortsat episoder, hvor nedbrud og forsinkelser gør det svært at være pendler på strækningen. Det skyldes ikke mindst en stigende påvirkning fra svensk side i den seneste periode, og derfor vil jeg gerne have undersøgt, om der er ting i samarbejdet over Øresund, som vi kan forbedre, fortæller transportministeren.

Selvom det politisk er besluttet at afskære Kystbanen og Øresundstrafikken, mener transportminister Benny Engelbrecht, at det også skal undersøges, om det i fremtiden er nødvendigt fuldstændigt at afskære Kystbanen fra Københavns Lufthavn. En sådan undersøgelse vil også omfatte en vurdering af effekten på Kystbanens punktlighed, således der er klarhed over mulighederne, mens også de mulige negative konsekvenser af fortsatte afgange til lufthavnen.

- Jeg vil bede mit ministerium se nærmere på, om det er muligt, at Kystbanen også i fremtiden kan have en grad af sammenbinding med Københavns Lufthavn. Hvis det er tilfældet, må vi så sammen tage stilling til, om det er noget, vi ønsker – også selvom det alt andet lige vil øge risikoen for, at forsinkelser fra andre togsystemer påvirker Kystbanen, forklarer transportminister Benny Engelbrecht.

De budskaber overrakte ministeren i dag til borgmestrene fra Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk samt Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, som var inviteret til møde i Transport- og Boligministeriet om Kystbanen. Ministeren fortalte desuden borgmestrene og regionsrådsformanden, at ministeriet naturligvis fortsætter det igangværende arbejde, hvor der ses på muligheden for isoleret drift af Kystbanen.

Punktlighedsudviklingen på Kystbanen i procent (2016-2019)

  • Kundepunktlighed 2016: 71,2
  • Kundepunktlighed 2017: 75,4
  • Kundepunktlighed 2018: 77,1
  • Kundepunktlighed 2019: 78,2 *

*Opgjort pr. 27. august 2019