Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i infrastruktur

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur. Blandt andet skal der bygges nye jernbaner og veje, ligesom de mest belastede motorveje udvides eller forlænges, der skal etableres en tredje Limfjordsforbindelse, og så skal der øremærkes penge til puljer til eksempelvis støjbekæmpelse og cykelprojekter.

Trafik på Fynske Motorvej

13. marts 2019

En veludbygget og velfungerende infrastruktur er afgørende for velstanden, sammenhængskraften og den fortsatte vækst i Danmark. En infrastruktur, der understøtter effektiv transport for både borgere og erhvervslivet er et centralt element i vores hverdag og virksomhedernes produktion.

- Trængsel på vejene koster hver dag samfundet dyrt, ligesom det er irriterende for den enkelte trafikant at spilde tiden i lange bilkøer. Trængslen vil kun vokse i fremtiden, hvis ikke vi gør noget nu. Derfor vil vi investere mere i vores vejinfrastruktur, og med den nye aftale sætter vi eksempelvis gang i vigtige og nødvendige udvidelser af landets mest belastede motorvejstrækninger, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Aftalen om fremtidens veje og baner er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti og indeholder en lang række infrastrukturprojekter, der skal sættes i gang i perioden fra 2021 til 2030. Det gælder blandt andet en udvidelse af E45, midler til en ny midtjysk motorvej, udvidelser af motorvejene og ringforbindelserne på Sjælland samt en udvidelse af Fynske Motorvej syd om Odense og en tredje Limfjordsforbindelse.

Jernbaneinfrastrukturen er højt prioriteret og vil frem mod 2030 gennemgå en omfattende modernisering, der vil videreudvikle og understøtte jernbanens konkurrenceevne. Samlet set betyder det, at der investeres i jernbaneprojekter og indkøb af tog for op mod 71,5 milliarder kroner i de kommende år. For at bidrage til den attraktive og effektive kollektive trafik på skinner er der i den nye aftale om investeringer også afsat penge til nye jernbaneknudepunkter ved Ny Ellebjerg og Glostrup stationer, en udvidelse af Københavns Lufthavn Station samt hastighedsopgradering på jernbanen mellem Ringsted og Odense. Endelig afsættes der midler til en helt ny bane over Vestfyn fra Odense til Kauslunde ved Middelfart, som fjerner en af jernbanens store flaskehalse, og der prioriteres en ny bane mellem Vejle og Billund.

- For Dansk Folkeparti er det afgørende, at Danmark hænger sammen. Derfor har det været vigtigt for os at prioritere både skinner og asfalt. På den måde investerer vi bredt i fremtiden for flest mulige danskere, der hver dag begiver sig ud på vejene i bil eller på cykel eller som tager den offentlige transport.  Vi har prioriteret realisme og nærhed. Realisme i forhold til økonomien og nærhed i forhold til at sikre, at hele Danmark prioriteres med denne aftale. Vi har ikke kun disponeret penge til nye skinner og nye veje. Vi afsætter også 1,9 mia. kr. ekstra til vedligehold af de veje, vi allerede har. Så færre oplever huller og urimelige ujævnheder i fremtiden, siger Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen.

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet investeringer for i alt 112,7 milliarder kroner i den langsigtede plan for investeringer i infrastruktur, og en del af midlerne skal bruges på at sikre bedre opkobling i hele landet til de største motorveje. Dette kræver målrettede investeringer i de små og mellemstore statsveje, så udviklingen og væksten regionalt og lokalt bliver understøttet.

- Med planen får vi 450 kilometer mere vej - nye veje eller udbygninger af eksisterende veje. Det skal være med til at binde Danmark bedre sammen. Vi har prioriteret nye investeringer i alle dele af landet, så det bliver lettere at være dansker, når man skal transportere sig hurtigere til og fra arbejde og besøge familie og venner rundt omkring i Danmark. Desuden har vi sikret en god balance mellem bedre kollektiv trafik og flere veje, så det bliver lettere og hurtigere at komme frem både med tog, i bil og på cykel, siger finansminister Kristian Jensen.

Investeringerne i de centrale strækninger på statsvejnettet, etableringen af helt nye transportkorridorer samt opkoblingen af regionale statsveje til motorvejsnettet suppleres af flere puljer, der blandt andet skal bruges til støjbekæmpelse, bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed og cykelprojekter.

- Velfungerende infrastruktur er afgørende for, at de private virksomheder kan skabe vækst i hele Danmark. For trængsel på vejene går både ud over virksomheders produktivitet og konkurrenceevne, når medarbejdere såvel som varer sidder fast i trafikken. Med den nye aftale laver vi derfor vigtige investeringer i den trafikale infrastruktur til gavn for danskerne og dansk erhvervsliv. Ikke mindst sætter vi ind med nye investeringer i hovedstadsområdet, hvor vi har nogle af de allermest belastede vejstrækninger i Danmark, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Faktaark

jpg

Danmarkskort over investeringerne

0,44 MB Download
pdf

Faktaark - Tredje Limfjordsforbindelse

0,14 MB Download
pdf

Faktaark - Kalundborgmotorvejens 3. etape

0,12 MB Download
pdf

Faktaark - Frederikssundmotorvejen

0,16 MB Download
pdf

Faktaark - Anlæg af motorvej, Næstved-Rønnede (Rute 54)

0,12 MB Download
pdf

Faktaark - Ny Midtjyske Motorvej, Haderslev-Give

0,2 MB Download
pdf

Faktaark - Ny bane over Vestfyn

0,12 MB Download
pdf

Faktaark - Sydlig Ring 5 til Frederikssundsvej

0,16 MB Download
pdf

Faktaark - Udvidelse af E45 Aarhus S-Aarhus N

0,14 MB Download
pdf

Faktaark - Udvidelse af E45, Vejle (Hornstrup)-Skanderborg S

0,14 MB Download
pdf

Faktaark - Udvidelse af E45-E20, Kolding V-Motorvejskryds (MVK) Kolding

0,13 MB Download
pdf

Faktaark - Udvidelse af E20, Syd om Odense

0,1 MB Download
pdf

Faktaark - Øget kapacitet på Motorring 3

0,14 MB Download
pdf

Faktaark - Udvidelse af Hillerødmotorvejen, M3 til Ring 4

0,17 MB Download
pdf

Faktaark - Udvidelse af Ring 4 (nordlig del)

0,14 MB Download
pdf

Faktaark - Udvidelse af Ring 4 (sydlig del)

0,19 MB Download
pdf

Faktaark - Opgradering til motorvej af Hillerødmotorvejens forlængelse

0,11 MB Download
pdf

Faktaark - Opgradering til motorvej omkring Herning

0,14 MB Download
pdf

Faktaark - Hastighedsopgradering, Ringsted-Odense

0,16 MB Download
pdf

Faktaark - Københavns Lufthavn Station

0,15 MB Download
pdf

Faktaark - Ny Ellebjerg Station

0,15 MB Download
pdf

Faktaark - Udvidelse af Amagermotorvejen

0,16 MB Download
pdf

Faktaark - Udvidelse af Øresundsmotorvejen

0,15 MB Download
pdf

Faktaark - Glostrup Station

0,13 MB Download
pdf

Faktaark - Udbygning af Rute 40, Aalbæk-Skagen

0,14 MB Download
pdf

Faktaark - Etablering af Mariager omfartsvej

0,14 MB Download
pdf

Faktaark - Udbygning E55 mellem Sydmotorvejen og Nykøbing Falster

0,14 MB Download
pdf

Faktaark - Ombygning af kryds ved Rute 11 og 26 mod Thisted

0,1 MB Download
pdf

Faktaark - Ombygning af rundkørsel til signalanlæg ved Kregme

0,1 MB Download
pdf

Faktaark - Kapacitetsforbedringer på Rute 26 mellem Aarhus-Viborg

0,15 MB Download
pdf

Faktaark - Kapacitetsforbedringer på Rute 34 mellem Haderup-Skive

0,12 MB Download
pdf

Faktaark - Kapacitetsforbedringer på Rute 11 fra Korskroen til Varde

0,11 MB Download
pdf

Faktaark - Kapacitetsforbedringer på Rute 9 mellem Maribo og Svendborg (Nørreballe mv.)

0,14 MB Download
pdf

Faktaark - Øget kapacitet på Rute 15, Herning-Ringkøbing

0,14 MB Download
pdf

Faktaark - Anlæg af vejforbindelse til Stevns

0,13 MB Download

Faktaark - Billundbanen

0 MB Download
pdf

Faktaark - Udbygning af Rute 15, Bale-Tåstrup

0,12 MB Download