Gå til hovedindhold

Særlige handicapparkeringskort til plejehjem og andre institutioner

Det skal være muligt for institutioner som eksempelvis plejehjem at få udstedt et særligt handicapparkeringskort, så beboerne bedre kan tage med på udflugter. Det mener transport-, bygnings- og boligministeren, som derfor har sendt et forslag til nye regler i offentlig høring.

Indhold

    Som reglerne er i dag, kan der kun udstedes personlige handicapparkeringskort. Det betyder, at institutioner, som f.eks. plejehjem, kun må parkere på de særlige handicapparkeringspladser, hvis en af de beboere, som er med på udflugten, har et personligt udstedt kort. Det har givet anledning til stor frustration fra flere sider, da det har gået ud over mange beboeres mulighed for at tage med på udflugter i institutionernes køretøjer.

    Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen besluttede derfor i januar i år at igangsætte et arbejde med henblik på at ændre reglerne.

    - Reglerne skal give mening for borgerne, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere vores forslag til nye regler. De nuværende regler har nemlig for mange været unødigt besværlige, og så har de hindret, at mange beboere på eksempelvis plejehjem har kunnet tage med på udflugter. Den hindring mener jeg, at vi skal fjerne, så det i hvert fald ikke er reglerne, der gør, at de mange beboere ikke kan komme ud og få nogle gode oplevelser, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

    Ansøgningen om udstedelse eller fornyelse af parkeringskort eller institutionskort skal indsendes til Danske Handicaporganisationers Brugerservice, som afgør, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

    Det vil være et krav, at der er en eller flere beboere tilknyttet institutionen, som har stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, og som opfylder betingelserne for udstedelse af parkeringskort.