Gå til hovedindhold

Aftale om initiativer mod vanvidskørsel på plads

Regeringen er i dag sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige blevet enige om at gennemføre initiativerne i regeringens udspil mod vanvidskørsel. Partierne er samtidig blevet enige om en række yderligere tiltag mod vanvidsbilisme, der blandt andet omfatter en markant skærpelse af straffen for uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel og skærpelse af straffen for flugtbilisme. Aftalen giver ligeledes mulighed for, at biludlejere og leasingselskaber kan få indblik i, om en person tidligere er straffet for vanvidsbilisme.

Indhold

  Regeringen præsenterede i februar 2020 udspillet ”Vanvidskørsel skal stoppes”, der med en række initiativer skulle sætte hårdt ind over for den ansvarsløse vanvidskørsel, der fører til utryghed og tragiske ulykker på de danske veje. På grund af covid-19-situationen i foråret blev lovbehandlingen af udspillet udskudt til det nye folketingsår.

  Regeringen har i den seneste tid haft drøftelser med Folketingets partier om indsatsen mod vanvidsbilisme. På den baggrund har regeringen nu indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om gennemførelse af initiativerne i regeringens udspil mod vanvidskørsel, og partierne er samtidig blevet enige om følgende nye initiativer:

  • Færdselsovertrædelser, der har medført en ubetinget fængselsstraf, vil fremover skulle fremgå af den private straffeattest. Det betyder, at leje-, leasing- og delebilsbranchen fremover vil få mulighed for at undersøge, om en person, der ønsker at lease eller leje en bil, tidligere er dømt for vanvidskørsel.
  • Straffen for uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 150 pct., og straffen for uagtsom legemsbeskadigelse begået i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 100 pct. Strafskærpelserne indebærer f.eks., at uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel, der i dag som udgangspunkt straffes med fængsel i 16 til 18 måneder, fremover som udgangspunkt vil skulle straffes med fængsel i 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder.
  • Straffen for forsætligt at volde fare for andres liv eller førlighed i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 50 pct. Straffen for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om flugtbilisme skærpes ligeledes med 50 pct.
  • Eftersyn af sanktionssystem for narkokørsel. Der igangsættes et arbejde med henblik på at se nærmere på muligheden for på sigt at indføre et gradueret sanktionssystem for narkokørsel. I forlængelse heraf vil det blive overvejet, om grovere tilfælde af narkokørsel bør omfattes af definitionen af vanvidskørsel.

  Justitsministeren og transportministeriet vil snarest muligt fremsætte to lovforslag, der gennemfører de nødvendige lovændringer.

  Justitsminister Nick Hækkerup:

  - Jeg er utroligt glad for, at vi i dag på tværs af Folketinget står sammen om en bred aftale, der skal sætte en stopper for vanvidsbilisternes egoistiske og uacceptable adfærd. Vi skærper straffen for vanvidsbilisme på en lang række områder, styrker politiets mulighed for at beslaglægge biler brugt til vanvidskørsel på stedet og giver samtidig leasingselskaberne bedre redskaber til at afskære vanvidsbilisters mulighed for at lease biler hos dem. Vi vil ikke finde os i, at vanvidsbilister gør vejene utrygge og bringer andres liv i fare, og dagens aftale er et meget vigtigt værktøj til at fjerne både vanvidsbilisterne og deres biler fra vejene.

  Transportminister Benny Engelbrecht:

  - Det er fuldstændigt uacceptabelt, at der er bilister, som kører så vanvittigt hensynsløst og risikerer ikke bare deres eget, men også mange andres liv. Det skal stoppes – hurtigt og hårdt, og derfor kommer der nu endnu større konsekvenser for vanvidsbilisterne og for de biler, de kører i. Vi fjerner simpelthen bilen – og chaufføren får en betydeligt hårdere straf end tidligere. Det er en god aftale, der nu er indgået, og jeg ser frem til, at vi får sat foden hårdt ned over for vanvidskørsel.

  Retsordfører Inger Støjberg (V):

  - Vi har længe foreslået at kunne sætte hårdere ind over for vanvidskørsel. Nu får vi taget et opgør med vanvidsbilister. De skal langt væk fra gader og stræder. Bilerne skal konfiskeres, og til chaufføren, der kører hasarderet og hensynsløst, kommer der nu en hård og kontant straf.

  Retsordfører Peter Skaarup (DF):

  - For Dansk Folkeparti har det været altafgørende med hårdere straffe til vanvidsbilister. I forhold til det regeringen startede på, så har vi fundet et niveau der er tre gange så højt, og det er vi stolte af at have opnået. Vanvidsbilister er som navnet indikerer vanvittige, og de skal behandles derefter. Den her aftale er første skridt på vejen.

  Transportordfører Rasmus Helveg Petersen (RV):

  - Vanvidsbilisme er fuldstændig meningsløst og livsfarligt. Derfor er jeg glad for, at vi nu sender et samlet signal om, at vi ikke vil acceptere det.

  Retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):

  - Jeg er stærkt tilfreds med lovpakken mod vanvidskørsel. Når man sætter sig bag rattet og kører hasarderet eller voldsomt for stærkt, må man vide, at det kan gå rigtigt galt. Det er utilgiveligt, når man på den måde frarøver et andet menneske sit liv, og det bør straffes meget hårdere end i dag, hvor straffene er ude af trit med forbrydelsens karakter. Det rettes der op på nu, og samtidig får vi bedre muligheder for at konfiskere bilerne for dem, som sætter andres liv på spil i trafikken.

  Transportordfører Henning Hyllested (EL):

  - Bilen er i hænderne på vanvittige tåber og bøller en dræbermaskine. Især når der ræses gennem byen med 150 km/t eller mere. Det er vigtigt at få sendt et signal til folk i almindelighed – til potentielle vanvidsbilister i særdeleshed – om, at hammeren falder hårdt, når man forårsager drab og lemlæstelse på uskyldige mennesker, som bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Enhedslisten udtrykker tilfredshed med, at aftalen indeholder en forstærket forebyggende indsats mod vanvidskørsel, i form af bedre mulighed for at afsløre stråmænd ved leasing og bedre mulighed for leasing-, udlejnings- og delebilselskaber til at sikre sig mod personer, der tidligere er dømt for vanvidskørsel.

  Retsordfører Naser Khader (KF):

  - Vi har set domme, som har været dybt krænkende for retsfølelsen, fordi de har været alt for milde. Jeg er derfor glad for, at vi nu strammer skruen over for de mest ekstreme og hensynsløse bilister, og de leasingselskaber som ikke er rene.

  Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund:

  - Det er en god dag for retsfølelsen. Vanvidskørsel vil i fremtiden komme tættere på at blive straffet på niveau med vold og drab, når sagesløse danskere bliver mejet ned på gader og vej. Det glæder mig. Det skylder vi ofrene. For mig og Nye Borgerlige er næste skridt at sikre, at vi på baggrund af de skærpede straffe sørger for, at indvandrere uden dansk statsborgerskab uden undtagelse kan blive udvist for vanvidskørsel. Det må blive den logiske konsekvens af de forhøjede straffe.