Analyse af renoveringsbehovet i den almene boligsektor

En ny og omfattende analyse opgør renoveringsbehovet i den almene boligsektor i de kommende 20 år. Analysen vurderer herudover incitamenter og effektiviteten af de nuværende renoverings- og driftsstøtteordninger samt mulige forbedringer af datagrundlaget i den almene boligsektor.

Almene boliger i Brøndby Strand

04. maj 2020

Renoveringsbehovet i den almene boligsektor er analyseret af Deloitte som opfølgning på ”Aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026” indgået d. 8. maj 2018 mellem den daværende regering (V, LA, K), S, DF, RV og SF.

Analysen bidrager med en databaseret opgørelse af renoveringsbehovet i den almene boligsektor i de kommende 20 år med udgangspunkt i de forskellige renoveringsindsatser, som forventes at blive centrale for renoveringerne af de almene boliger.

Herudover giver analysen overblik over og indsigt i de nuværende renoverings- og driftsstøtteordninger, der fordeler betydelige midler på tværs af den almene boligsektor, herunder i hvilken grad de lever op til formålet i lovgivningen. I analysen peges på en række forslag til forbedringer af ordningerne.

Endelig tydeliggør analysen gevinsterne ved et styrket datagrundlag på tværs af sektorens aktører og skitserer løsninger til at forbedre datagrundlaget på både kort og langt sigt.

- Analysen giver et indblik i de mekanismer, der driver renoveringsbehovet i den almene boligsektor. Der gives samtidig en række forslag til ændringer, som kan være med til at forbedre det nuværende renoveringssystem. Jeg hæfter mig primært ved, at der er et stort renoveringsbehov i den almene boligsektor og et stort uindfriet potentiale for grønne tiltag, som jeg vil arbejde for, at vi får med i en ny boligaftale, udtaler boligminister Kaare Dybvad Bek.