Gå til hovedindhold

Færdselsstyrelsen i Ribe overtager kørekortområdet

Et bredt flertal har besluttet, at ansvaret for køreprøver og kørekort overtages af Færdselsstyrelsen for at frigive betjente til andre opgaver og sikre en mere ensartet service på kørekortområdet.

Indhold

  I forbindelse med den nyligt indgåede aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige besluttet, at hele ansvaret for køreprøver og udstedelse af kørerkort skal flyttes fra politiet til Færdselsstyrelsen. De ca. 115 politiårsværk, der i dag er beskæftiget med disse opgaver, frigøres så de kan indgå i en styrkelse af politiets operative kapacitet, og samtidig bliver ansvaret for kørekortopgaverne samlet i en enkelt styrelse under Transport- og Boligministeriet, frem for at være delt mellem de enkelte politikredse.

  - Det har været et ønske længe både fra et bredt udsnit af Folketingets partier og kørelærerne at få samlet ansvaret for kørekort. Jeg er glad for, at det nu er lykkedes og ser frem til, at Færdselsstyrelsen i Ribe kommer i gang med at give området en opdatering, som jeg ved, at både borgere og kørelærere efterspørger, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Overdragelsen sker den 1. oktober 2021, hvor Færdselsstyrelsen i Ribe overtager ansvaret og får forøget deres medarbejderstyrke med ca. 300 årsværk. De fleste af de nye medarbejdere skal dog fortsat være ude rundt om i landet, så der også fremover vil blive afholdt køreprøver i alle dele af landet.

  - Det giver rigtig god mening at samle en række færdselsopgaver i Færdselsstyrelsen. På den måde kan vi igangsætte en modernisering af kørekortområdet, som jeg tror på sigt vil give borgerne en enklere og mere tidssvarende service for deres penge, og forhåbentligt nedbringe ventetiderne på områderne. Samtidig er det dog vigtigt for mig at understrege, at det tager tid at omlægge og modernisere store driftsområder, og at der derfor må forventes en overgangsperiode på 1-2 år, før borgerne vil opleve forbedringer, siger Benny Engelbrecht.

  Aftalens parter er desuden enige om, at betaling for en køreprøve stiger fra de nuværende 600 kr. til 1000 kr., hvoraf de 200 kr. skal gå til finansieringen af den nødvendige opgradering af systemunderstøttelsen og nytilrettelæggelsen af opgaverne, og de resterende 200 kr. går til medfinansiering af fastholdelsen af politifolk, der i dag er beskæftigede med færdselsopgaverne, i politiet.

  Sammen med opgaverne på kørekortområdet, vil også udstedelse af takografkort blive flyttet fra politiet til Færdselsstyrelsen, mens udstedelse af særtransporttilladelser vil blive flyttet fra politiet til Vejdirektoratet.

  Fakta

  Regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige har som led i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 besluttet at ressortoverdrage en række af politiets færdselsopgaver til Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet pr. 1. oktober 2021. Det gælder konkret følgende opgaver:

  • Afvikling af køreprøver. Afvikling af teori- og køreprøver for knallerter (undtagen lille knallert til personer under 18 år), motorcykler, personbiler, lastbiler og busser samt afvikling af vejledende helbredsmæssig køretest. Overdrages til Færdselsstyrelsen.
  • Udstedelse og administration af kørekort. Behandling af ansøgninger om kørekort foregår primært i kommunerne. Politiet træffer dog fortsat afgørelse i en lang række kørekortsager med særlige problemstillinger, herunder helbredssager, frakendelser osv. Overdrages til Færdselsstyrelsen.
  • Udstedelse af takografkort. Opgaver forbundet med udstedelse af takografkort, som er et chipkort, som bruges til at registrere kørselsdata med videre i forbindelse med erhvervskørsel. Takografkort omfatter førerkort, virksomhedskort, værkstedskort og kontrolkort. Overdrages til Færdselsstyrelsen.
  • Udstedelse af tilladelser til særtransporter. Behandling af ansøgninger om tilladelser til særtransporter. Det gælder fx kørsel hvor bestemmelserne om længde, bredde og højde skal fraviges. Overdrages til Vejdirektoratet.

  Opgaverne udføres i dag i politiet af ca. 300 årsværk. Størstedelen af disse er civilt ansatte og vil blive overflyttet til Færdselsstyrelsen, mens de politifolk, der i dag er beskæftigede med færdselsopgaverne forbliver i politiet med henblik på en styrkelse af politiets kapacitet. Færdselsstyrelsen vil derfor skulle ansætte og uddanne op mod 90 nye prøvesagkyndige i forbindelse med overdragelsen.

  Færdselsstyrelsen vil oprette et større antal køreprøvecentre spredt rundt om i landet for at sikre, at det stadig er muligt at gå til køreprøve i nærheden af, hvor man bor.

  Politiets opgave med udstedelse og administration af kørekort er i dag placeret i politiets administrative center (PAC) i Holstebro. Det er hensigten, at kørekortadministration også efter ressortoverdragelsen vil være placeret i Holstebro eller omegn, blandt andet af hensyn til de berørte medarbejdere.

  Den samlede betaling for teori- og køreprøve vil stige til 1000 kr. Afgiften på køreprøve, som i dag er 600 kr., vil stige til 800 kr. og vil samtidig blive omlagt til et omkostningsdækkende administrativt gebyr. Prisstigningen skal finansiere den nødvendige omlægning af opgaveløsningen og opgradering af systemunderstøttelsen. Desuden vil der blive etableret en ny afgift på 200 kr., som skal medfinansiere merudgifterne til fastholdelse af ca. 115 politiårsværk, som kommer ud over det administrative gebyr på 800 kr.