Fald i passagertallet for kollektiv trafik i lyset af COVID19

Brugen af den kollektive trafik er i overensstemmelse med regeringens anbefalinger faldet markant i hele landet i forbindelse med COVID-19. Se de aktuelle tal her.

S-tog og metrotog på Flintholm Station
Foto: Ulrik Jantzen

24. marts 2020

Som led i indsatsen mod smittespredning er danskerne blevet opfordret til at begrænse brugen af den kollektive trafik til de mest nødvendige rejser. Samtidig er skoler mv. lukket, ligesom så mange som muligt opfordres til at arbejde hjemme. Det kan ses på trafiktallene.

Transport- og Boligministeriet modtager løbende data fra trafikvirksomhederne og Rejsekort & Rejseplan A/S, og på baggrund af disse tal kan det konstateres, at rejseaktiviteten i den kollektive trafik er faldet markant som følge af COVID-19.
Rejsekortaktiviteten (dvs. rejser eksklusive rejser på periodekort, kontaktbilletter, APP-billetter mv.) er mere end 80 pct. under normalen.

I hovedstadsområdet er passagertallet for S-tog faldet med omkring 75 pct. i forhold til normalen, mens metroens passagertal er faldet med ca. 90 pct. og Movias passagertal med ca. 85 pct.

Vest for Storebælt er billedet det samme som i hovedstadsområdet. Midttrafik har oplevet et fald i passagertallet på godt 75 pct., mens Fynbus har oplevet et fald på godt 80 pct.

 

Se mere om passagertal

pdf

Kort status for den kollektive trafik 23. marts 2020

0,36 MB Download