Midler fra Cykelpuljen 2020 udmøntes

Der blev på finansloven for 2020 afsat 50 millioner i en pulje til at fremme cyklisme i forbindelse med kollektiv transport. 30 cykelprojekter i hele landet har fået tildelt penge fra puljen til finansiering af cykelparkering.

Cykler, der er parkeret i stativ foran Københavns Hovedbanegård
Foto: René Strandbygaard

08. oktober 2020

Det skal være nemmere at tage cyklen til og fra kollektiv transport. Det er målet med midlerne fra Puljen til fremme af cykling i forbindelse med kollektiv trafik, som regeringen og partierne bag finansloven 2020 (RV, SF, EL og ALT) nu udmønter.

- Det er vigtigt for os at give de grønne transportformer medvind, og i den sammenhæng er det væsentligt at kunne komme nemt til og fra trafikknudepunkterne på cykel, og det er selvfølgelig nødvendigt, at der er parkeringspladser til cyklerne. Midlerne fra cykelpuljen vil være med til at etablere cykelparkeringspladser ved flere trafikknudepunkter, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Der var ansøgningsfrist til puljen 17. august 2020, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har behandlet ansøgningerne. Styrelsen har modtaget 33 ansøgninger om i alt ca. 28,4 mio. kr. Tre projekter lever indledningsvis ikke op til kravene for at få del i puljemidlerne, og derfor udmøntes der tilskud for i alt 26,3 mio. kr. til 30 cykelparkeringsprojekter. De tre projekter, der ikke har levet op til kravene, får mulighed for at supplere deres ansøgningsmateriale og efterfølgende få midler fra puljen. For at få del i midlerne i puljen, er det et krav, at ansøgeren er med til at finansiere projekterne.

Det skal nu undersøges, hvorvidt de resterende midler i puljen kan overflyttes til andre cykelprojekter.

Fakta

Godkendte projekter:

Odense Kommune: Cykelparkering i Odense, udmøntet beløb: 606.825 kr.
Odder Kommune: Bedre cykelparkering ved Odder Station, udmøntet beløb: 1.434.957 kr.

Nordjyllands Trafikselskab: På cykel til de nordjyske tog, udmøntet beløb: 1.474.000 kr.

Viborg Kommune: Viborg Station - Fremtidens cykelparkering, udmøntet beløb: 2.000.000 kr.

Roskilde Kommune: Cykelparkering i Roskilde, etape 3: Plads til el- og ladcykler ved togstationerne, udmøntet beløb: 1.021.848 kr.

Halsnæs Kommune: Bedre cykelparkering og -fremme langs Frederiksværkbanen, udmøntet beløb: 550.000 kr.

Allerød Kommune: Cykelparkering ved Allerød Station, udmøntet beløb: 375.000 kr.

Aalborg Kommune: Mere og bedre cykelparkering ved banebetjente knudepunkter i Aalborg Kommune, udmøntet beløb: 1.000.000 kr.

Fredensborg Kommune: Bedre cykelparkering og cykelfremme langs lokalbanelinjen Lille Nord, udmøntet beløb: 249.375 kr.

Hillerød Kommune: Bedre cykelparkering og -fremme langs Frederiksværkbanen, udmøntet beløb: 249.500 kr.

Gentofte Kommune: Tryg, sikker og el-venlig cykelparkering på Hellerup Station - en opgradering af nuværende cykelparkering, udmøntet beløb: 290.100 kr.

Gentofte Kommune: Bedre cykelparkering og -fremme langs Nærumbanen, udmøntet beløb: 181.125 kr.

Slagelse Kommune: Forbedring og kapacitetsforøgelse af cykelparkering ved Slagelse Station, udmøntet beløb: 3.957.505 kr.

Lejre Kommune: Cykelstationer og attraktive trafikknude-punkter i Hvalsø og Lejre, udmøntet beløb: 297.500 kr.

Randers Kommune: Etablering af nye cykelparkeringspladser og udvidelse af eksisterende cykelparkering ved Randers Station, udmøntet beløb: 322.875 kr.

Frederikssund Kommune: Attraktiv cykelparkering ved Vinge St. - fremme af cyklisme, udmøntet beløb: 950.000 kr.

Furesø Kommune: Tyverisikker cykelparkering på Værløse og Hareskov stationer, udmøntet beløb: 564.000 kr.

Rudersdal Kommune: Bedre cykelparkering og -fremme langs Nærumbanen, udmøntet beløb: 175.000 kr.

Rudersdal Kommune: Opgradering af cykelparkering ved Vedbæk Station, udmøntet beløb: 135.000 kr.

Helsingør Kommune: Bedre cykelparkering og fremme langs lokalbanelinjen, Lille Nord, udmøntet beløb: 400.000 kr.

Lyngby-Taarbæk Kommune: Forbedret cykelparkering på Letbanestationerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, udmøntet beløb: 2.403.500 kr.

Midtjyske Jernbaner: Integreret og samskabende helhedsløsning for transport og transit med fokus på ansvarlighed, bæredygtighed og CO2-neutralitet, udmøntet beløb: 203.372 kr.

Vallensbæk Kommune: Delta Park Station, udmøntet beløb: 187.300 kr.

Vallensbæk Kommune: Vallensbæk Stationsforplads, udmøntet beløb: 1.735.600 kr.

Københavns Kommune: Forbedret cykelparkering i København, udmøntet beløb: 2.907.407 kr.

Gentofte Kommune: Opgradering af cykelparkering ved busstoppestedet Brogårdsvej, udmøntet beløb: 121.325 kr.

Norddjurs Kommune: Tryg cykelparkering på letbanestationerne i Norddjurs, udmøntet beløb: 340.000 kr.

Helsingør Kommune: Opgradering af cykelparkering på Espergærde station, udmøntet beløb: 1.500.000 kr.

Region Hovedstaden: Opgradering af cykelparkering ved motorvejsstoppested ved DTU, Rævehøjvej, udmøntet beløb: 199.500 kr.

Københavns Kommune: Forbedret udnyttelse af cykelkældre v. Nørreport og Amagerbro st., udmøntet beløb: 502.470 kr.

Projekter, der skal indsende yderligere dokumentation:

Guldborgsund Kommune: Kombinationsrejse med tryg og nem cykelparkering i Guldborgsund Kommune, har ansøgt om: 154.000 kr.

Sønderborg Kommune: Cykelparkering ved Sønderborg Station, har ansøgt om: 200.000 kr.

Taarnby Kommune: Cykelparkering ved Kastrup St., har ansøgt om: 150.000 kr. Der reserveres 504.000 kr. i puljen til de tre projekter.

Derudover reserveres der 100.000 kr. til en eventuel opskalering af projektet i Helsingør kommune: Opgradering af cykelparkering på Espergærde station, udmøntet beløb: 1.500.000 kr. og 100.000 kr. til en evt. opskalering af projektet i Københavns Kommune: Forbedret udnyttelse af cykelkældre v. Nørreport og Amagerbro st., udmøntet beløb: 502.470 kr.