Minister vil kåre Årets Cykelinitiativ

Med en ny cykelpris ønsker transportminister Benny Engelbrecht at sætte fokus på de mange gode initiativer rundt om i landet, som har gjort en mærkbar forskel for landets cyklister. Prisen skal også inspirere til nye lignende initiativer, der kan få flere til at stige på cyklen.

Cyklister på Dronning Louises Bro i København
Foto: Ulrik Jantzen

06. marts 2020

Hvis du kender en person, der har gjort en særlig indsats for cyklismen i Danmark, gælder det om at sidde klar ved tasterne. For i dag bliver der åbnet for nomineringer til prisen for årets cykelinitiativ.

Prisen, som er et nyt koncept udviklet af Transport- og Boligministeriet, Dansk Industri og Cyklistforbundet, skal belønne en person, der på en eller anden måde har gjort en mærkbar og positiv forskel for landets cyklister. Derudover skal prisen inspirere til at sætte gang i nye initiativer, der kan få flere til at vælge cyklen frem for andre transportmidler.

- Vi skal gøre det mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen. Det er godt både for folkesundheden og for klimaet. Derfor har vi taget initiativ til den nye pris, da det kræver både gode ideer, fokus og investeringer, hvis vi skal få endnu flere til at vælge cyklen frem for eksempelvis bilen. Derfor er jeg som transportminister utroligt glad for at lancere den nye cykelpris, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Med prisen belønnes tiltag, der har haft en tydelig og positiv effekt for en større gruppe cyklister. Det kan for eksempel være initiativer, der har øget cyklismen på en bestemt rute, på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution. Der kan også være tale om projekter, der har styrket cyklismen blandt udvalgte grupper som for eksempel ældre eller skolebørn.

Juryen, der skal udvælge vinderen af prisen, vil ud over transportminister Benny Engelbrecht bestå af Michael Svane, branchedirektør i DI Transport, og Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

- Virksomhederne har brug for sunde og glade medarbejdere. Vi har også brug for at styrke den samlede mobilitet, herunder ved at flere pendlere vælger at cykle til og fra arbejdet. Det giver bedre plads på vejene til den trafik, som ikke kan komme frem på andre måder. Derfor vil vi gerne sætte fokus på initiativer og investeringer, som kan fremme hverdagscyklismen og samtidig styrke erhvervslivets samlede mobilitet. Det er godt for virksomhederne og det er godt for samfundet. Og så er det sundt! siger Michael Svane, Dansk Industri

- God cykelinfrastruktur og trafiksikkerhed er vigtig for, at danskerne vælger cyklen som hverdagens transportmiddel. Samtidig skal vi give de mange ildsjæle på skoler, arbejdspladser og i lokalsamfund, der inspirerer andre til at cykle mere, fuld opbakning. Det bliver meget inspirerende og lærerigt for os alle at se nomineringerne til den nye pris, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Prisen vil blive overrakt af transportministeren på Den Nationale Cykelkonference arrangeret af Vejdirektoratet og Cyklistforbundet i Skanderborg den 11.-12. maj 2020.

Du kan nominere via linket nedenfor. Frist for indsendelse af nomineringer er den 3. april 2020.

Årets Cykelinitiativ

Video