Gå til hovedindhold

Ny lov giver kommunerne ret til at stoppe kaos med el-løbehjul

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget transportminister Benny Engelbrechts lovforslag, som skal være med til at sikre, at det er slut med el-løbehjul, der roder i gadebilledet. Loven træder i kraft d. 1. januar 2021.

Indhold

  El-løbehjul, der flyder i gadebilledet, har over det seneste år udviklet sig til en stadigt større hovedpine for en række kommuner landet over. Især i Københavns Kommune har udlejningen af løbehjul medført mere eller mindre kaotiske tilstande.

  For at komme problemet til livs fremsatte transportminister Benny Engelbrecht tidligere på året et lovforslag, som skulle give kommunerne de værktøjer, der er efterspurgt. Et lovforslag som nu er blevet vedtaget af et flertal i Folketinget.

  - Jeg er glad for, at et flertal af Folketingets partier er enige med mig i, at kommunerne skal have de redskaber, der skal til for at sikre, at udlejningsløbehjul ikke står henkastet i gaderne til stor gene for andre, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Loven som træder i kraft d. 1. januar 2021 giver kommunerne hjemmel til at beslutte, om udlejede el-løbehjul er ønsket i den enkelte kommune eller ej, og hvor mange der i givet fald er plads til i byen. Det vil desuden være op til den enkelte kommune at indgå aftaler med de forskellige operatører, som står for udlejning af el-løbehjul, så de sammen kan fastlægge vilkårene for, hvor el-løbehjul må benyttes, og dermed også hvor de ikke må stå. Dermed får Københavns Kommune også mulighed for at gennemføre den politiske beslutning om at forbyde udlejning el-løbehjul i bykernen

  - Lige siden de første udlejningsløbehjul ramte byerne, har der været tvivl i kommunerne om, hvordan de skal administrere dem i forhold til gældende regler. Med vedtagelsen af denne lov skabes der klarhed til gavn for borgerne, siger Benny Engelbrecht.

  Kommunerne vil desuden få mulighed for at fjerne de el-løbehjul, der ikke står parkeret, som de skal. Ved fjernelse af el-løbehjul kan kommunen opbevare dem og udlevere dem mod betaling af et gebyr, som skal dække kommunens udgifter til transport, opbevaring og administration.

  Kort om den nye lov

  • Loven omhandler såkaldte ”free floating-koncepter”, som er kendetegnet ved, at der ikke er et fast udlejningssted for køretøjet, men at kunden snarere kan placere køretøjet frit efter endt brug.
  • Kommunerne beslutter selv, om udlejningsløbehjul må stå på kommunens områder med henblik på udlejning.
  • Hvis kommunerne vil tillade, at udlejningsløbehjul står placeret med henblik på udlejning på kommunens område, kan kommunen fastsætte et loft over hvor mange.
  • Udlejningsoperatører må ikke placere deres løbehjul før der er indgået en aftale med kommunen.
  • Der er aftalefrihed om indholdet af aftalerne. Det beror således på, hvad kommune og operatør kan blive enige om.
  • Kommunerne får hjemmel til – på udlejerens regning – at fjerne løbehjul, som ikke står korrekt parkeret, når de står placeret med henblik på udlejning.
  • Loven omfatter ikke borgernes benyttelse af egne el-løbehjul.
  • Herudover indeholder loven bl.a. også nye regler for, hvordan kommunerne skal administrere udlejningscykler, som også er såkaldte ”free floating-koncepter”.
  • Kommunerne må ikke forbyde udbredelsen af sådanne cykelkoncepter.
  • Til gengæld skal de stå placeret i dertil indrettet infrastruktur eller område, når de står placeret med henblik på udlejning. Placeringen vil derfor som udgangspunkt være i cykelstativer.
  • Som tilfældet er med løbehjulene, får kommunerne hjemmel til – på udlejerens regning – at fjerne cykler, som ikke står korrekt parkeret, når de står placeret med henblik på udlejning.
  • Loven træder i kraft d. 1. januar 2021.