Gå til hovedindhold

Omdeling af post efter nytår er sikret

Aftalen med Post Danmark om postbefordringen i Danmark er midlertidigt forlænget.

Indhold

    Folketingets Finansudvalg har den 17. december tiltrådt et aktstykke vedrørende kompensation til Post Danmark for nettoomkostningerne ved varetagelsen af befordringspligten i perioden 1/1/21- 31/8/21. Aktstykkets indhold er fortroligt.

    Efterfølgende er der indgået aftale med Post Danmark om befordringspligten for den pågældende periode, på uændrede vilkår.

    - Vi sender færre og færre fysiske breve til hinanden, og det gør det til en økonomisk udfordring at løfte befordringspligten. Jeg havde gerne set, at det var lykkedes at komme i mål med en varig løsning på, hvordan vi kan holde fast i, at borgere og virksomheder kan sende og modtage post uanset, hvor i landet, man bor. Jeg må dog erkende, at der umiddelbart ikke var opbakning til den model regeringen havde lagt frem, siger transportminister Benny Engelbrecht.

    - Med det godkendte aktstykke og med den indgåede aftale med Post Danmark er der skabt ro til, at der i det nye år kan optages drøftelser på ny om en mere varig aftale om rammerne for befordringspligten, slutter transportministeren.