Gå til hovedindhold

Politisk aftale skal sikre stærkere kobling mellem cykling og kollektiv trafik

Regeringen, RV, SF, Ø og Å er enige om at bruge midlerne i cykelpuljen fra finanslovsaftalen til kommunale projekter, som skal være med til at fremme cyklisme over hele landet. Transportministeren glæder sig over aftalen, som styrker sammenhængen mellem cyklisme og kollektiv transport.

Indhold

  Bedre cykelparkering og en stærkere kobling mellem cykling og kollektiv transport. Det er blandt andet, hvad de 50 millioner kroner i cykelpuljen fra finanslovsaftalen skal gå til. Det fremgår af en politisk aftale, som er indgået mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

  - Det er sundt for os alle hver især og for CO2-udledningen, når vi lader bilen stå og vælger cyklen til. Derfor er jeg naturligvis meget glad for, at vi med denne aftale kan være med til at fremme cyklisme og samspillet med den kollektive transport, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

  Ifølge den nye aftale skal cykelpuljens midler, som blev afsat på finansloven for 2020, først og fremmest gå til at skabe bedre faciliteter for cykelparkering ved togstationer og langs de planlagte letbaner. I den forbindelse lægges der også vægt på projekter, der har fokus på udbredelse af el-cykler, bl.a. gennem bedre og sikrere parkeringsforhold for el-cykler og el-ladcykler. På den måde skal midlerne bruges til at skabe en bedre integration mellem cykling og den kollektive trafik.

  Som led i udmøntningen af cykelpuljen er der i aftalen krav om, at kommunerne selv skal stå for 50 procent af anlægsudgifterne til projekterne.

  - Verden har tre store udfordringer; overvægt, trængsel og klima. Cyklen løser alle tre ting, så det er en glæde at deltage i en aftale, der fremmer cyklisme, siger transportordfører Andreas Steenberg (RV).

  - Cyklisme er en vigtig brik i den grønne omstilling af transportsektoren, og den kan komme til at spille en langt større rolle, end den gør i dag, hvis vi gør plads til cyklen i sammenhæng med den kollektive transport. Med den her cykelpulje giver vi nogle kommuner bedre mulighed for at binde cyklen sammen med bus og tog, og det kan på sigt gøre den daglige transport både lettere og grønnere for mange, siger transportordfører Anne Valentina Bertelsen (SF).

  - Jeg er så glad for min cykel, så derfor er jeg naturligvis også glad for, at vi med denne aftale genoptager investeringerne i cyklismen i Danmark. I overensstemmelse med forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne, der fremhæver cyklismen som en væsentligt del af den grønne omstilling. Enhedslisten har gennem hele vores eksistens kæmpet hårdt for bedre vilkår for cyklisterne. Over hele landet er det blevet til flere cykelstier, de nye supercykelstier og bedre cykelparkering ved togstationer. Det er nødvendigt at skabe sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Derfor er det godt, at vi med denne pulje – sammen med kommunerne – investerer 100 mio. kr. i bedre parkeringsforhold for cykler ved togstationerne, siger transportordfører Henning Hyllested (Ø).

  - Selv om det blev et mindre beløb på 50 millioner kroner, vi fik afsat til en cykelpulje i finansloven, er vi i Alternativet glade for, at vi nu kan bidrage til bedre og mere sikre forhold for cykelparkering. Det er vigtigt, at vi gør det attraktivt at kombinere cykel og kollektiv transport, både af hensyn til klima, miljø og sundhed. Kommunerne kan søge beløb i puljen og skal selv bidrage med tilsvarende beløb. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at etablere de bedst mulige lokale løsninger, siger transportordfører Susanne Zimmer (Å).