Styrket droneinfrastruktur skal understøtte dronernes grønne potentiale

Partierne bag luftfartspakken er enige om, at styrke droneteknologien i Danmark for at fremme dens grønne potentialer til blandt andet fragt og miljøovervågning.

Mindre drone ses flyvende i luften over et hus.

27. november 2020

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at udmønte klimabidraget fra luftfartspakken på 25 mio. kr. til at styrke droneinfrastrukturen i Danmark, som skal understøtte dronernes grønne potentiale.

Midlerne anvendes til finansiering af testversionen af et lufttrafikstyringssystem for droner, der er nødvendigt for, at man kan fremme dronernes grønne potentiale til klimavenlig fragt, miljøovervågning mv. Systemet vil medvirke til at muliggøre flyvning med droner sammen med traditionelle fly uden for droneoperatørens synsvidde.

Droneområdet kan samtidigt være et godt testmiljø for fremme af elektrificering af andre luftfartøjer. Droner flyver på el, hvilket muliggør yderligere forskning og udvikling af elektrificerede luftfartøjer.

I første omgang vil der være tale om en testversion af systemet ved dronetestcenteret ved Hans Christian Andersen Airport ved Odense. Testprojektet er allerede sat i gang og administreres af Naviair i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Syddansk Universitet, Hans Christian Anders Airport og UAS Denmark.

Kontakt til ordførerne:

Thomas Jensen (S) tlf.: 61 62 41 78
Kristian Pihl Lorentzen (V) tlf.: 27 52 28 18
Rasmus Helveg Petersen (RV) tlf.: 61 62 55 41
Niels Flemming Hansen (K) tlf.: 61 62 32 21