Undersøgelse af tog på gummihjul (BRT) på Østbanen

Transportminister Benny Engelbrecht og regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, igangsatte i januar i år en undersøgelse af perspektiverne i at etablere en grøn regional BRT-løsning (tog på gummihjul) på Østbanens tracé. Undersøgelsen er nu færdig.

Detalje fra video
Illustration: madeclear

10. juni 2020

Transport- og Boligministeriet og Region Sjælland besluttede sammen at igangsætte en indledende undersøgelse af potentialer og muligheder for at anlægge en grøn BRT-løsning i Østbanens tracé.

Skinnerne på Østbanen skal inden for få år udskiftes, og analysen af en BRT-løsning supplerer den projektforberedelse af en sporrenovering, som allerede er igangsat af Region Sjælland.

- Undersøgelsen af en grøn-BRT løsning på Østbanen er nu afsluttet. Rapporten viser, at grønne BRT-løsninger har potentiale til at kunne indgå i den fremadrettede indretning af den kollektive trafik; herunder for at sikre bedre og billigere transport. Jeg vil dog understrege, at det ikke er mig, men Region Sjælland der skal tage stilling til, om de ønsker at gå videre med en grøn BRT-løsning på Østbanen, eller om de foretrækker at renovere banens skinner, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Region Sjælland vil nu sammenholde fordele og ulemper ved en BRT-løsning i Østbanens trace i forhold til en renovering af de eksisterende skinner og træffe en beslutning om, hvilken løsning regionen vil gå videre med.

- Jeg kæmper for, at Region Sjælland leverer den bedst mulige kollektive trafik til borgerne; også i Stevns, Faxe og Køge Kommuner. BRT-undersøgelsen viser, at der er interessante driftsøkonomiske perspektiver i tog på gummihjul, men der er også mange usikkerheder og et meget langt tidsperspektiv, inden en BRT-løsning på Østbanen vil stå klar. Jeg vil nu drøfte Østbane-sagen med de øvrige partier i regionsrådet. Vi skylder borgerne så meget sikkerhed omkring Østbanen som mulig, og jeg vil derfor arbejde for, at vi får truffet en beslutning i Regionsrådet inden sommerferien, siger regionrådsformand Heino Knudsen.

Sagen bliver behandlet på et ekstraordinært Regionsrådsmøde den 24. juni 2020.

FAKTA:

 • Skinnerne på Østbanen står til en udskiftning, og der køres i øjeblikket med sænket hastighed.
 • Analysen supplerer den af regionen allerede igangsatte projektforberedelse af sporrenoveringen af Østbanen.
 • Undersøgelsen blev igangsat den 28. januar 2020 og er gennemført af Vejdirektoratet og Movia med Cowi som konsulent.

Undersøgelsen af en grøn regional BRT-løsning på Østbanen viser blandt andet, at

 • En grøn BRT-løsning kan erstatte togdriften uden større servicemæssige forringelser.
 • Anlægsprisen for en BRT-løsning på Østbanen er 804,6-892,4 millioner kroner inklusiv 40 procents korrektionstillæg.
 • Der er potentielt store årlige driftsbesparelser ved en BRT i forhold til toget.
 • Det vil være muligt at køre BRT-busser med højere frekvens end toget.
 • Undersøgelser og etablering af en færdig BRT-løsning på Østbanen forventes at tage cirka seks år; heraf cirka to år til selve anlægsarbejderne.
 • Komfort og regularitet på en BRT-løsning er sammenlignelig med tog.
 • Rejsetiden vil blive forlænget med et til fem minutter i forhold til den nuværende togbetjening afhængigt af frekvens og hastighed.
 • Der er miljøgevinster i forhold CO2-udledning, partikeludledning og støj i forhold til de eksisterende dieseldrevne tog.
 • Der er en række forhold omkring anlægs- og driftsforhold, økonomi med videre som - hvis man vil gå videre med projektet - skal undersøges nærmere.

Kontaktoplysninger for pressen
Heino Knudsen, regionsrådsformand, 51 14 54 96
Martin Hein, pressechef Transport- og Boligministeriet, 41851483