Ændring af taxilov vedtaget

Folketinget har netop vedtaget en ændring af taxiloven, så der ikke længere er krav om bopæl i EU eller EØS for ansøgere

Taxier parkeret i Københavns Lufthavn
Foto: Ulrik Jantzen

03. marts 2021

Fremover er det ikke et krav, at man har bopæl i EU eller EØS, når man søger om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport eller til at drive et kørselskontor.

Ændringen kommer på baggrund af tilsynssag i 2019, hvor Færdselsstyrelsen blev gjort opmærksom på, at kravet er i strid med EU-rettens krav om kapitalens frie bevægelighed og den frie etableringsret. Bopælskravet er siden december 2019 ikke blevet håndhævet af Færdselsstyrelsen i forbindelse med behandling af disse ansøgninger.

- Når man opdager, at en lov indeholder bestemmelser, der strider mod EU-retten, så har man som medlemsstat pligt til at bringe det i orden og det har vi nu gjort, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Bopælskravet for chauffører og for ansvarlige ledere i taxivirksomheder og kørselskontorer er samtidig afskaffet. Ændringer træder i kraft ved lovens bekendtgørelse i Lovtidende.