Gå til hovedindhold

Corona-stilhed på vejene i januar betyder få trafikulykker

Antallet af trafikulykker og trafikdræbte i januar 2021 var langt under niveauet for samme måned de foregående år.

Indhold

  I januar måned sidste år mistede 18 personer livet i trafikken. I år er tallet nede på fem trafikdræbte i årets første måned. Det er samtidig markant lavere end niveauet i januar de foregående år. Samme tendens ses ved tilskadekomne i trafikken og trafikulykker generelt. Der er langt færre end i samme måned sidste år.

  - Der er meget få, der har mistet livet i trafikken i januar, og det er meget glædeligt, at der er så markant færre ulykker på vores veje. Det lave tal skyldes nok til dels den delvise corona-nedlukning af samfundet, og det er positivt, at den ekstra plads på vejene ikke ser ud til at have give flere ulykker med høj fart. Det er dog fortsat vigtigt for mig at have fokus på at forbedre trafiksikkerheden på landets veje, så vi også fremover skal glæde os over, at der er færre, der mister livet i trafikken, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Trafikoptællingerne fra januar 2021 viser, at personbiltrafikken på vejene lå 31 procent under niveauet for samme periode i 2020.

  Fakta

  I januar 2021 var der fem trafikdræbte. I 2020 var der tilsvarende 18 dræbte i trafikken, og i 2019 var der 12 dræbte i trafikken i januar måned.
  Antallet af tilskadekomne ved trafikulykker var i januar 2021 på 134, og til sammenligning var tallet i 2020 234 tilskadekomne i trafikken. I 2019 var tallet endnu højere, hvor 248 kom til skade ved ulykker i trafikken.

  Der har i alt været 856 trafikulykker i januar. Det er 316 færre end i januar 2020.

  Der har i januar 2021 været 736 ulykker med materielskade, hvilket er et fald i forhold til januar 2020, hvor der var 955 ulykker med materielskade.

  Vejdirektoratet indsamler ulykkestallene.