Gå til hovedindhold

Den grænsekrydsende trafik ligger langt under normalen

Aktiviteten på veje og skinner er fortsat lav, og på Øresundsforbindelsen og over den dansk-tyske grænse er der mellem 60 og 65 procent færre, der krydser grænsen til vores nabolande i forhold til samme periode sidste år.

Indhold

    Danskerne følger i høj grad myndighedernes anbefalinger og bliver inden for landets grænser. Det viser tal fra Transportministeriet, der for første gang har grænsetrafikken med i trafiktællingen. I uge 4 af 2021 viser trafikoptællingerne, at der er 60 procent mindre personbiltrafik over den dansk-tyske grænse i forhold til samme uge i 2020. Mængden af personbiltrafik over Øresund er 65 procent lavere.

    - Vi skal gøre, hvad vi kan for at forhindre, der kommer nye mutationer af coronavirus ind i landet, og sådan har vores nabolande det selvfølgelig også. Det store fald i trafikken på tværs af grænserne viser, at danskerne i vid udstrækning holder sig inden for landets grænser. Det er et væsentligt og effektivt redskab til at holde smittespredningen under kontrol, og en stor tak skal lyde til alle, der undværer turen over grænserne, så risikoen for nye mutationer er så lille, som muligt, siger transportminister Benny Engelbrecht.

    Inden for grænserne er trafikken fortsat lav, selvom der for anden uge i træk opleves en svag stigning i personbiltrafikken. Der er nu knap 30 procent færre personbiler på vejene og over Storebælt i forhold til samme periode sidste år. Også rejsekortaktiviteten er svagt stigende, men ligger dog omkring 60 procent lavere end samme uge sidste år. Togtrafikken over Storebælt er mere jævn lav og ligger mere end 70 procent under sidste års niveau.