Gå til hovedindhold

Ekstra sikring af trailere på godstog

Mens hændelse på Storebælt undersøges, er det nødvendigt med ekstra sikring af trailere på godstog. Dette har transportministeren i dag orienteret Folketingets transportordførere om.

Togskinner i et sving med træer ved siden af

Indhold

  Siden hændelsen på Storebælt for to uger siden, har der været stop for kørsel med lastbiltrailere på lommevogne over Storebælt.

  Havarikommissionen har i forbindelse med deres undersøgelse konstateret, at lommevognens (skamlens) lås i enkelte af de gennemførte test ikke havde nogen, eller kun havde begrænset, låseeffekt ved træk i lodret retning, selv om låsen var i korrekt låsestilling og skamlens lås var velfungerende, vedligeholdt og smurt som foreskrevet. På den baggrund har Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen udvidet forbuddet mod kørsel med trailere på lommevogne til hele landet.

  På baggrund af de informationer der foreligger nu, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen endvidere nu kræve, at gods fremover skal spændes fast ud over at være låst ved den såkaldte kongetap. Før det sker, kan transport af trailere på lommevogne ikke genoptages.

  - Sikkerhed skal komme først. Samtidig er det på alle måder vigtigt, at vi kan transportere gods via jernbanen. Det er en praktisk, miljøvenlig og normalt en meget sikker måde at klare transporten på. Vi skal ikke have alt ud på landevejen. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at trafikstyrelsen arbejder på en løsning, der helt lavpraktisk giver en ekstra sikring af godset. Vi kan se, at der har være flere tilfælde, hvor der er tvivl om kongetappen er nok, og mens den tvivl bliver undersøgt til bunds, går vi nærmest bogstaveligt talt med livrem og seler, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

  - Vi er opmærksomme på, at denne ekstra sikkerhed vil medføre meromkostninger for godstransporten på jernbane, men der må ikke herske tvivl om sikkerheden.

  Transportministeriet har også netop offentliggjort den første foreløbige redegørelse om hændelsen 13. januar. Her kan man læse om forløbet og de initiativer, som myndighederne arbejder med på nuværende tidspunkt.

  Derudover arbejder Havarikommissionen med en gennemgribende undersøgelse af hændelsen – en undersøgelse, som ofte varer måneder.

  - Havarikommissionen skal have arbejdsro til at komme helt til bunds i den konkrete hændelse. Samtidig er det min holdning, at vi selvfølgeliglig sideløbende skal kigge på, hvad vi kan gøre for at forbedre sikkerheden, og fortælle åbent om det arbejde, i det omfang vi kan. Derfor vil jeg også løbende orientere transportordførerne og offentligheden om sagen, siger Benny Engelbrecht.