Gå til hovedindhold

Flere byer kan snart få nye hastighedsgrænser

15 kommuner får mulighed for at deltage i en forsøgsordning, der gør det lettere at sænke de lokale hastighedsgrænser til 40 km/timen.

Indhold

  Inden længe skal du holde ekstra godt øje med hastighedsskiltene, når du kører rundt i Danmark. En ny forsøgsordning vil nemlig gøre det lettere for 15 kommuner at få sænket de lokale hastighedsgrænser til under de velkendte 50 km/timen.

  - Lavere lokale hastighedsgrænser kan være med til at give større trafiksikkerhed. Flere kommuner har ønsket bedre muligheder for at sænke hastigheden i udvalgte områder, og derfor laver vi nu en forsøgsordning, der giver 15 kommuner mulighed for at prøve det af. På den måde kan vi få nogle erfaringer, der forhåbentlig giver en bedre trafiksikkerhed på længere sigt, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Forsøgsordningen vil gøre det lettere for 15 kommuner at få sænket de lokale hastighedsgrænser fra 50 til 40 km/timen. De udvalgte strækninger vil være vejstrækninger eller nærmere afgrænsede områder i tættere bebyggede områder, hvor vejen ikke har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling. Udvælgelsen vil fortsat ske i samarbejde med politiet.

  - Jeg håber, at vi med denne forsøgsordning får afprøvet muligheden flere forskellige steder i landet, så vi får så godt et grundlag som muligt for at træffe en endelig afgørelse. Trafiksikkerheden skal tages meget alvorligt, og derfor har jeg også lyttet til alle relevante parters input til ordningen, så vi kan få de bedste resultater til gavn for borgernes sikkerhed, fortæller ministeren.

  De 15 kommuner bliver efter en ansøgningsproces udvalgt af Vejdirektoratet i løbet af efteråret, hvorefter forsøgsordningen forventeligt træder i kraft i begyndelsen af november 2021.

  Forsøgsordningen vil vare i tre år.