Gå til hovedindhold

Flere lastbiler på vejene i 2020 trods Corona-nedlukning

Selv om Danmark var helt eller delvist nedlukket i store dele af 2020, så kørte der alligevel lidt flere lastbiler på vejene end året før. Det viser de foreløbige trafiktal for 2020 fra Vejdirektoratet.

Indhold

  Stigningen i lastbiltrafikken fandt blandt andet sted på motorvejene, hvor der sidste år blev tilbagelagt 1,16 procent flere lastbil-kilometer end i 2019.

  Og alt i alt steg lastbiltrafikken på det samlede vejnet sidste år med knap 1 procent.

  Transportminister Benny Engelbrecht tager stigningen som et udtryk for, at det er lykkedes at køre samfundet videre til trods for de restriktioner, som nedlukningen har påført Danmark.

  - Det er et tegn på, at produktionen er holdt i gang herhjemme på trods af nedlukningen. Der er hele tiden blevet fragtet varer ud til butikkerne. Hospitalerne har fået deres forsyninger. Og virksomheder og privatkunder har fået de leverancer, de har bestilt. Landet har kort sagt fungeret til trods for de historisk udfordrende omstændigheder, og det er jeg utroligt glad for. Nu gælder det om, at vi i fællesskab kommer gennem de næste, svære måneder, hvor epidemien stadig er udbredt, men hvor vi ruller vaccinen ud i befolkningen, siger transportministeren.

  Han bliver suppleret af afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet, der siger:

  - Udviklingen i lastbiltrafikken er på mange måder en temperaturmåling på tilstanden i hele Danmark. Selv under de hårdeste nedlukninger har vi kunnet se, at godstransporten er kørt videre med uforandret kraft, hvilket har betrygget os i, at samfundets grundlæggende funktioner hele tiden er blevet videreført.

  På personbil-området er der helt som ventet sket et markant fald. Vejdirektoratets tal afslører, at der blev kørt godt syv procent færre kilometer i personbiler på det samlede vejnet i 2020 end året før. Og faldet er endnu større, hvis man kun ser på motorvejene. Her dykkede trafikken med knap 11 procent.

  Tallene bliver især trukket ned af kraftige fald i personbiltrafikken i 2. og 4. kvartal, hvilket transportministeren finder ganske naturligt.

  - Vi har været nødt til at gennemføre hele og delvise nedlukninger af samfundet i perioder. Det er hårdt for alle, men det er nødvendigt for, at vi kommer så godt og sikkert gennem denne pandemi som muligt. Trafiktallene viser, at befolkningen har respekteret nedlukningen og dermed hjulpet til at begrænse smittespredningen til især de svage grupper. Det vil jeg som transportminister gerne kvittere for.

  Yderligere oplysninger:
  Afdelingsleder Kasper Rosenstand, tlf. 7244 3048, mail: kar@vd.dk
  Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk