Flyveforbuddet ophæves

Forbud mod at lande i danske lufthavne med passagerer fra røde lande og regioner, der ikke har en negativ coronatest, ophæves fra lørdag den 14. august 2021 kl. 16.00 i forbindelse med, at der ikke længere er lande, der er klassificeres som røde.

Foto: Jan Eliassen/Naviair

13. august 2021

I forlængelse af, at sundhedsmyndighederne har vurderet, at de røde lande kan skifte farve til orange, ophæves bekendtgørelsen om forbud mod at lande med passagerer fra røde lande og regioner uden negativ COVID-19-test.

Dette sker som en lovteknisk konsekvens af, at der ikke længere er nogen lande, der klassificeres som røde, og der således ikke længere et forbud at opretholde.

Flyveforbuddet kan genetableres, såfremt der på et senere tidspunkt igen vil være lande, der klassificeres som røde.