Forsøg med fleksibel parkering skal give bedre plads til lastbiler

I 2022 sætter Vejdirektoratet et nyt forsøg i gang på en rasteplads i Midtjylland, hvor lastbiler får mulighed for at parkere mere fleksibelt, for at vurdere, om det kan bidrage til at løse kapacitetsudfordringen på landets rastepladser.

Serviceskilt fra en rasteplads
Foto: Vejdirektoratet

01. december 2021

Der er rift om parkeringspladserne på rastepladserne langs motorvejsnettet. Det er en udfordring for transportbranchen, hvor repræsentanter for chaufførerne har foreslået, at kapaciteten på rastepladserne udnyttes bedre ved at lastbiler kan parkere mere fleksibelt via det, der populært kaldes ”tetrisparkering”.

- Transportbranchen oplever udfordringer med at finde ledig parkering på rastepladserne hver dag, og jeg mener derfor, at vi skal lytte efter, når de kommer med et konkret forslag til at forbedre forholdene. Vejdirektoratets forsøg på rastepladsen i Merring skal gøre os klogere på, om vi kan bruge pladsen bedre, hvis vi gør som chaufførerne foreslår og laver ”tetrisparkering”, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Vejdirektoratet har udpeget rastepladsen ved Merring, som ligger i sydgående retning på E45 Østjyske Motorvej mellem Hedensted og Horsens, da den er kendt for at være udfordret på kapaciteten, og samtidig er indrettet på samme måde, som mange andre rastepladser. Det gør erfaringerne fra forsøget mulige at overføre til lignende områder. Desuden er indretningen af rastepladsen overskuelig for brugerne af pladsen, således at risikoen for uheld minimeres.

Forsøget indebærer, at parkeringsarealerne til lastbiler kan anvendes mere fleksibelt. Afmærkningen af de eksisterende parkeringsbåse vil således blive erstattet med stiplede linjer som kan ”styre” parkeringen uden at være bindende. Forsøget igangsættes 1. maj 2022 med afslutning 1. september, og der tages dermed højde for spidsbelastning i sommersæsonen.

Uafhængigt af forsøget blev der med Infrastrukturplan 2035 afsat 50 millioner kroner til udvidelse af rastepladser langs statsvejnettet.