Regionale trafikselskaber får fuld kompensation for 2021

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at videreføre kompensationsmodellen for de regionale trafikselskaber for 2020, så den også vil gælde i år.

Busser i Aalborg
Foto: Ulrik Jantzen

10. juni 2021

De manglende passagerer i bus og tog over hele landet påvirker stadig de regionale trafikselskabers økonomi negativt.

Derfor har regeringen opnået enighed med Danske Regioner og KL om at videreføre kompensationsmodellen for 2020, således at de regionale trafikselskaber i 2021 får fuld kompensation for deres indtægtstab som følge af COVID-19.

- Jeg er meget tilfreds med den aftale, der er indgået, fordi den sikrer, at de regionale trafikselskaber får dækket deres indtægtstab som følge af COVID-19. Det er essentielt, at vi fortsat holder hånden under den kollektive transport. Samfundet nu er godt i gang med at genåbne, og vi skal sikre, at den kollektiv trafik er velkørende og klar til at tage imod lige så mange passagerer som før Corona, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Aftalen indebærer, at der bliver udbetalt kompensation til de regionale trafikselskaber på i alt 0,6 milliarder kroner for de foreløbige merudgifter i 2021.

Med aftalen holdes hånden under bustrafikken og lokalbane-trafikken, og det sikres, at der ikke indføres serviceforringelser i det kommunale og regionale kollektive trafikniveau i 2021 set i forhold til niveauet før COVID-19.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil, af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet Danmark, drøfte håndteringen af 2022 i det tidlige efterår 2021