Gå til hovedindhold

Støjreducering skal være del af udvidelse af Motorring 3

Vejdirektoratet skal lave en miljøkonsekvensvurdering af kapacitetsudvidelsen af Motorring 3 ved København. I forbindelse med undersøgelsen skal mulighederne for støjreduktion fra den befærdede motorvej undersøges grundigt.

Indhold

  Mere end 130.000 køretøjer ruller dagligt over asfalten på Motorring 3. Den cirka 17 kilometer lange motorvejsstrækning er en af landets mest befærdede motorveje, og det har resulteret i daglige udfordringer med trængsel og støjgener. I forbindelse med indgåelsen af Infrastrukturplan 2035 blev regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, og Kristendemokraterne enige om at afsætte midler til at øge kapaciteten på Motorring 3. Første skridt mod bedre trafikafvikling og bedre fremkommelighed på strækningen er en miljøkonsekvensvurdering, som forventes at tage cirka to år. I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen vil der blandt andet være fokus på luftforurening og støjudfordringer.

  Naboerne til Motorring 3 er generet af støjen fra vejen, og derfor skal mulighederne for støjreduktion undersøges nærmere. Derudover er strækningen udvalgt til at være en del af det kommende forsøg med støjstærekasser. Samtidig skal mulighederne for at overdække dele af motorvejen også undersøges. Dermed kan Motorring 3 fungere som case i det videre arbejde med at se på forskellige løsninger for overdækning af motorveje.

  Fakta

  Kapacitetsudvidelsen af Motorring 3 forventes at kunne igangsættes i 2023.

  Udvidelsen indebærer blandt andet inddragelse af nødsporet, smallere vognbaner og ændrede afmærkninger.

  Derudover kommer der ny belægning på vejen.

  Efter udvidelsen af vejen fastsættes hastighedsgrænsen på 90 km/t.

  Med Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 5 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering af kapacitetsudvidelsen af Motorring 3. Der er afsat 315 millioner kroner til anlægsarbejdet ved kapacitetsudvidelsen.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti
  Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Nye Borgerlige
  Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Kristendemokraterne
  Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

  Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14