Stor interesse for grønne færger

24 kommunalt drevne indenrigsfærger og 8 kommercielt drevne indenrigsfærger har sendt ansøgning om støtte til mere klimavenlig sejlads.

Danmarkskort, der viser de færgeruter, som har ansøgt puljen
Kort over ansøgte færgeruter

19. november 2021

Ansøgningsfristen til transportpulje I og II udløb mandag og interessen har været markant fra alle dele af landet. Med puljerne er der afsat i alt 285 millioner til kroner til grøn omstilling af indenrigsfærger, der er kommet 24 ansøgninger fra kommunalt drevne indenrigsfærger og 8 fra kommercielt drevne indenrigsfærger for et samlet tilskudsbeløb på 853,2 millioner kroner.

- De mange indenrigsfærger kan spille en vigtig rolle i den grønne omstilling, og derfor er jeg utrolig glad for den store interesse, der har været for puljen. Det betyder efter alt at dømme, at vi får hele puljen ud og gøre gavn for både klimaet, lokalsamfundet og de mange passagerer, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Der er søgt 568,7 millioner kroner til kommunalt drevne indenrigsfærger og 284,5 millioner til kommercielt drevne indenrigsfærger. Tilskuddet udgør 25 procent, og der er derfor udsigt til grønne færger for mere end en milliard. Det var dog ikke givet, at interessen ville være så stor, og derfor besluttede forligskredsen at hæve tilskudsprocenten til 25 fra de oprindelige 15 procent.

- Det afgørende er, at vi får kickstartet den grønne omstilling, og derfor var det vurdering, at vi ikke skulle risikere, at der ikke blev søgt ind på puljen. Især fordi en del af pengene så blot ville gå tilbage til EU, og jeg er overbevist om, at den ændrede tilskudsprocent har sikret, at der er kommet ansøgninger nok. Derfor vil jeg også takke forligskredsen for stor fleksibilitet, siger Benny Engelbrecht.

Trafikstyrelsen går nu i gang med at gennemlæse og vurdere de indkomne ansøgninger, så der kan meldes en endelig fordeling ud inden nytår.

Fakta

Med de politiske aftaler af hhv. 19. april 2021 om grøn transportpulje II (regeringen, RV, SF, EL og ALT) og 25. juni 2021 om grøn transportpulje I (regeringen, V, DF, SF, RV, EL, KF, LA og ALT) er der afsat puljer på 285 mio. kr. til grøn omstilling af indenrigsfærger. Der skal udmøntes 235 mio. kr. i 2021 (kommunalt og kommercielt drevne) og 50 mio. kr. i 2022 (kommunalt drevne). Tilskudsprocenten er 25, uanset om der afskaffes nye færger eller foretages retrofit af eksisterende færger.

Se ansøgningerne her

pdf

Oversigt over indsendte ansøgninger til pulje til grøn om-stilling af indenrigsfærger

0,07 MB Download
pdf

Kort over ansøgte færgeruter

0,58 MB Download