Gå til hovedindhold

Transportministeren deltager i COP26

Der er fokus på emissionsfrie køretøjer og at få sat en slutdato for produktionen af diesel- og benzinbiler, når transportminister Benny Engelbrecht den 10.-11. november 2021 deltager i COP26 i Glasgow.

Elbiler, der lader i et parkeringshus

Indhold

  COP26 står i transportens tegn, når transportminister Benny Engelbrecht sammen med sine ministerkollegaer fra EU og hele verden i denne uge mødes for at tale om den grønne omstilling inden for transportsektoren.

  Det begynder på Transport Day den 10. november 2021, hvor der blandt andet er et markant fokus på udfasning af benzin- og dieselbiler på verdensplan.

  - Det er klart, at vi i så innovativt og ressourcestærkt et land som Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling og vise vejen for andre, men vi kommer først for alvor langt i udviklingen, hvis vi får resten af Europa og også resten af verden med. Transport er grænseoverskridende, og derfor er det vigtigt, vi finder fælles fodslag og bliver enige om fælles målsætninger, så vi får alle med, og udviklingen bliver så ensartet som muligt, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Ministeren vil på COP26 blandt andet underskrive en fælles erklæring om udfasning af benzin- og dieselbiler, deltage i møder om fremme af emissionsfrie busser og deltage i fejringen af Samsø Kommune, der modtager en Climate Leader Award.

  - Da jeg deltog på COP25, var vi blot to transportministre fra hele verden, der deltog. Det har ændret sig markant til COP26, hvor transportområdet er blevet et helt centralt tema i klimakampen. Der er rigtig mange forhold inden for transportområdet, som skal med i den samlede grønne omstilling. Lige fra de måder, vi transporterer os på, til de måder vi bruger og anlægger vores infrastruktur på. Det er dog klart, at der især er ét forhold, der vil gøre sig gældende på COP26, og det er vejtransporten. Vi skal hurtigst muligt have fundet de gode løsninger på, hvordan vi udfaser salget og antallet af nye benzin- og dieselbiler. Det er afgørende, hvis vi skal nå Parisaftalens målsætninger, og det er afgørende, hvis vi skal sikre, at transportsektoren også giver sit globale bidrag til den grønne omstilling, forklarer transportminister Benny Engelbrecht.

  I løbet af COP26 vil ministeren underskrive følgende erklæringer:

  ZEVTC-erklæring: Erklæring om fastsættelse af globalt mål om udfasning af nye fossile biler i 2035 i progressive markeder og 2040 i udviklingslande.

  Global hensigtserklæring om grøn tung transport: Hensigtserklæring der skal styrke samarbejdet om at finde løsninger, der kan tilvejebringe en grøn omstilling af den tunge vejtransport.

  International Aviation Climate Ambition Declaration: Erklæringen fokuserer særligt på at opnå en klimaambitiøs tilgang i ICAO-regi; herunder ved at sikre maksimal effekt af CORSIA.

  Clydebank Declaration: Et globalt initiativ, der er del af den såkaldte Zero-Emission Shipping Mission, som vil skabe en ramme for stater til at oprette grønne skibsfartskorridorer.