Gå til hovedindhold

Undersøgelser af jernbanen ved Ringsted og Frederikssundmotorvejen er færdig

Beslutningsgrundlag for kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering af jernbanen ved Ringsted og en opdateret VVM-undersøgelse af sidste etape af Frederikssundmotorvejen er færdige.

Indhold

    Banedanmark og Vejdirektoratet har gennemført henholdsvis en forundersøgelse af kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering af jernbanen ved Ringsted og en opdatering af VVM-undersøgelsen af Frederikssundmotorvejen. Undersøgelserne omhandler blandt andet økonomi ved infrastrukturprojekterne og klimapåvirkninger.

    Jernbanen ved Ringsted er i dag et knudepunkt som er udfordret på kapaciteten, og hvor udfordringen bliver større når Femern Bælt-forbindelsen åbner, og der kommer mere togtrafik mellem Sverige og Tyskland via tunellen.

    - Jernbanen ved Ringsted bliver en voldsom flaskehals, når tunellen under Femern Bælt åbner. Banedanmark har derfor lavet en undersøgelse af mulighederne for en kapacitetsudvidelse ved Ringsted. Det er spændende og brugbare resultater, Banedanmark er kommet frem til i undersøgelsen, og således er der eksempelvis god samfundsøkonomi i alle de foreslåede løsninger. Det er selvfølgelig en undersøgelse, jeg vil tage med til forhandlingsbordet, når vi senere på året skal forhandle om fremtidens investeringer i infrastruktur, siger transportminister Benny Engelbrecht.

    Vejdirektoratet har foretaget en opdatering af VVM-undersøgelsen af Frederikssundmotorvejen. Opdateringen omhandler den 3. etape fra Tværvej til Frederikssund. Der blev i 2002 lavet en VVM-undersøgelse af strækningen, og det er den, Vejdirektoratet nu har opdateret for at vise forskellene mellem VVM-undersøgelsen fra 2002, anlægsloven fra 2009 og de aktuelle forhold, der vedrører 3. etape af Frederikssundmotorvejen.

    - Når vi skal investere i fremtidens infrastruktur, skal vi gøre det på et oplyst grundlag. Derfor er VVM-undersøgelsen af 3. etape på Frederikssundmotorvejen opdateret. I opdateringen tages der højde for, at tingene ser anderledes ud i dag end for næsten 20 år siden, hvor der sidst blev lavet en undersøgelse af projektet. Der er eksempelvis lavet nye beregninger af støjpåvirkningen på strækningen og økonomien i projektet er også opdateret. Når vi senere på året sidder ved forhandlingsbordet og drøfter fremtidens investeringer i infrastruktur, har vi en frisk undersøgelse af Frederikssundmotorvejen at tage udgangspunkt i.