Trafikaftalen af 5. november 2003

05. november 2003

Der er mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne ... indgået en samlet aftale på trafikområdet, der sikrer en balanceret udvikling på både vej- og baneområdet.

Aftaletekst

pdf

Aftale om trafik af 5. november 2003

0,98 MB Download