Politisk aftale om fast forbindelse over Femern Bælt

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om, at der etableres en fast forbindelse over Femern Bælt.

02. september 2008

Forligsparterne ønsker ved etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt at styrke de trafikale forbindelser mellem Danmark og kontinentet, herunder i særlig grad jernbanetrafikken. Forbindelsen vil i sig selv frigøre kapacitet til landsdelstrafikken mellem Sjælland, Fyn og Jylland.

Aftaletekst

pdf

Politisk aftale af 2. september 2008 - om fast forbindelse over Femern Bælt

0,02 MB Download