Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik

Regeringen har den 12. juni 2012 indgået aftale med Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en række initiativer til sikring af en bedre og billigere kollektiv trafik.

12. juni 2012

Med aftalen gennemføres takstnedsættelser for 662 mio. kr. årligt fra 2013, og der investeres i alt 2,6 mia. kr. i en bedre kollektiv trafik.

Aftale og faktaark

pdf

Aftaletekst 12. juni 2012

0,16 MB Download
pdf

Faktaark: Bidrag til VVM-undersøgelse af Odense Letbane

0,42 MB Download
pdf

Faktaark: Flere afgange i metroen

0,24 MB Download
pdf

Faktaark: Forbedring af de nuværende el-lokomotiver

0,05 MB Download
pdf

Faktaark: Forbedring af overkørsler på Vestbanen

0,07 MB Download
pdf

Faktaark: Hurtigere og mere rettidige tog

0,27 MB Download
pdf

Faktaark: Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik

0,13 MB Download
pdf

Faktaark: Indkøb af nye el-togsæt

0,19 MB Download
pdf

Faktaark: Letbaner i et strategisk perspektiv

0,55 MB Download
pdf

Faktaark: Nyt Ungdomskort

0,19 MB Download
pdf

Faktaark: Ombygning af Hillerød Station

0,22 MB Download
pdf

Faktaark: Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

0,06 MB Download
pdf

Faktaark: Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet

0,32 MB Download
pdf

Faktaark: Sociale rabatter i fjernbusser

0,2 MB Download
pdf

Faktaark: Supercykelstier i større byer

0,46 MB Download
pdf

Faktaark: Udskiftning af inventar i de nuværende IR4-togsæt

0,14 MB Download
pdf

Faktaark: Takstnedsættelser på ca. 20 pct. uden for myldretiden i lokaltrafikken

0,05 MB Download