Beregning af støtte til DSB og Arriva efter forordning 2020/1429

Europa-Kommissionen godkendte den 30. juli 2021 en støtteordning, under hvilken Banedanmark giver afkald på infrastrukturafgifter betalt af DSB og Arriva i september-december 2020. Kommissionens godkendelse forudsætter, at Transportministeriet efter udbetaling offentliggør en beregning af støtten. Ministeriet har på den baggrund udarbejdet denne beregning.

Analyse af forsøgsordning med dobbelttrailere

Vejdirektoratet har udarbejdet rapporten.

Analyse af jernbanegods

Rapporten er udarbejdet af Transportministeriet.

Analyse af Arrivas punktlighed i 2021

Evaluering og analyse af ordningen for takstnedsættelser uden for myldretiden (Off peak-ordningen)

Rapporten er udarbejdet af Incentive.

Status for første halvår af 2021 for Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler

Trafikkøbsrapport 2020

Kundetilfredshed Bornholmslinjen - Højsæson 2021

Tabelrapport leveret af Analyse Danmark.

Analyse af prisstruktur for offentligt tilgængelige ladestandere

Analysen er udarbejdet af Transportministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Konfiskation og vanvidskørsel

Relevante forarbejder til bestemmelserne om tredjemandskonfiskation i Lov nr. 534 af 27. marts 2021 om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel).

Anlægsstatus 1. halvår 2021

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2021.

Oversigt - Regional fordeling af projekter og undersøgelser i Infrastrukturplan 2035

Klimaeffekt og samfundsøkonomi af aftale om Infrastrukturplan 2035

Kundetilfredshed Bornholmslinjen - Lavsæson 2021

Tabelrapport leveret af Analyse Danmark.

Varebilsulykker - Temarapport nr. 17

Havarikommissionen for vejtrafikulykker har udarbejdet rapporten.

Færgeanalyse - Grøn omstilling af danske indenrigsfærger

Analysen er udarbejdet af Cowi.

Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035

Regeringens udspil til fremtidens transport.

Ladestander med elbus og biler i baggrunden

Biodiversitetsanalyse

Analysen er udført af Banedanmark.

Departementets årsrapport 2020

Transport- og Boligministeriets departements finansielle regnskab for 2020.

Forslag til udbygning af Hillerødmotorvejen M3-O4

Fase 2-programmering for udbygning af Hillerødmotorvejen mellem M3 og R4. Udført af Vejdirektoratet.