Analyse af Arrivas punktlighed i 2021

Evaluering og analyse af ordningen for takstnedsættelser uden for myldretiden (Off peak-ordningen)

Rapporten er udarbejdet af Incentive.

Status for første halvår af 2021 for Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler

Trafikkøbsrapport 2020

Kundetilfredshed Bornholmslinjen - Højsæson 2021

Tabelrapport leveret af Analyse Danmark.

Analyse af prisstruktur for offentligt tilgængelige ladestandere

Analysen er udarbejdet af Transportministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Konfiskation og vanvidskørsel

Relevante forarbejder til bestemmelserne om tredjemandskonfiskation i Lov nr. 534 af 27. marts 2021 om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel).

Anlægsstatus 1. halvår 2021

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2021.

Oversigt - Regional fordeling af projekter og undersøgelser i Infrastrukturplan 2035

Klimaeffekt og samfundsøkonomi af aftale om Infrastrukturplan 2035

Kundetilfredshed Bornholmslinjen - Lavsæson 2021

Tabelrapport leveret af Analyse Danmark.

Varebilsulykker - Temarapport nr. 17

Havarikommissionen for vejtrafikulykker har udarbejdet rapporten.

Færgeanalyse - Grøn omstilling af danske indenrigsfærger

Analysen er udarbejdet af Cowi.

Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035

Regeringens udspil til fremtidens transport.

Ladestander med elbus og biler i baggrunden

Biodiversitetsanalyse

Analysen er udført af Banedanmark.

Departementets årsrapport 2020

Transport- og Boligministeriets departements finansielle regnskab for 2020.

Forslag til udbygning af Hillerødmotorvejen M3-O4

Fase 2-programmering for udbygning af Hillerødmotorvejen mellem M3 og R4. Udført af Vejdirektoratet.

Årsrapport 2020 - Kontrolenheden for Arbejdsklausuler

Beslutningsgrundlag for Øresundsperroner og gangtunnel/gangbro ved Ny Ellebjerg

Banedanmark har udarbejdet beslutningsgrundlaget.

Omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift

Undersøgelsen er lavet af Banedanmark.