Nye mål for trafiksikkerheden

”Nye mål for trafiksikkerheden” beskriver, hvorledes Transportministeriet og ministeriets styrelser arbejder fremadrettet mod en bedre trafiksikkerhed i Danmark.

01. februar 2010

Med aftalen om en grøn transportpolitik mellem Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance fra den 29. januar 2009 er der afsat 500 mio. kr. til en særlig pulje til bedre trafiksikkerhed. Som en del af puljen er der allerede besluttet en række nye initiativer, senest med den politiske aftale af 22. oktober 2009, og mange flere kommer til. Hertil kommer ministeriets løbende indsats omkring udbedring af sorte pletter, sikring af overkørsler af bane og mere sikkerhedsudstyr i køretøjer.

Transportministeriets trafiksikkerhedsindsats skal være helhedsorienteret. Ministeriets trafiksikkerhedsarbejde omfatter derfor en sammenhængende indsats på fire indsatsområder:

1. En styrket kampagneindsats
2. En sikker infrastruktur
3. Sikre køretøjer
4. Mest trafiksikkerhed for pengene gennem ny og bedre viden

”Nye mål for trafiksikkerheden” beskriver, hvorledes Transportministeriet og ministeriets styrelser arbejder fremadrettet mod en bedre trafiksikkerhed i Danmark med en sammenhængende indsats fordelt på de fire indsatsområder.

Herudover vægter Transportministeriet et tæt samarbejde med alle de relevante aktører på såvel lokalt, nationalt, europæisk og globalt plan. Pjecen beskriver, hvorledes ministeriet og dets styrelser indgår i et produktivt samarbejde med lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere.

ISBN: 978-87-91511-81-3

Links

pdf

Nye mål for trafiksikkerheden

0,68 MB Download