Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn

10. marts 2014

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af deltagere fra Transportministeriet, DSB, Fynbus og Region Syddanmark, som blev nedsat i efteråret 2012 af den daværende transportminister.

Arbejdsgruppen har haft til opgave at undersøge, om den regionale betjening af de små stationer på Vestfyn i fremtiden kan udføres på andre og mere hensigtsmæssige måder, som kommer både passagererne og regionaltogene og landsdelstogene til gode.

Links

pdf

Rapport: Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn

3,33 MB Download