Den almene boligsektors effektivisering

Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor.

15. november 2014

Det overordnede formål med analysen har været at kortlægge driftsomkostninger i den almene sektor med henblik på at identificere et effektiviseringspotentiale og redskaber til at indfri dette. Hovedfokus har været at fremlægge et idékatalog, der beskriver en række initiativer og værktøjer, der vurderes at kunne bidrage til en mere effektiv drift af den almene boligsektor.

Den samlede analyse består af følgende tre delanalyser:

  1. En statistisk analyse af registerdata med henblik på at forklare sammenhængene mellem rammevilkår, drifts- og kapitaludgifter og husleje i sektoren og estimere et effektiviseringspotentiale for sektoren som helhed
  2. En kvalitativ analyse af boligafdelinger og boligorganisationer, der ud fra deres rammevilkår har en særlig effektiv drift
  3. Identifikation af redskaber, der på tværs af sektoren kan sikre mere effektiv drift af boligerne

Links

pdf

Den almene boligsektors effektivisering

8,94 MB Download