Den almene boligsektors egenkontrol

Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol.

15. november 2014

Udgangspunktet for egenkontrol er, at den enkelte boligorganisation systematisk skal kontrollere, evaluere og forbedre sig selv. Denne proces skal ”godkendes” af en revisor eller anden ekstern part. 

Egenkontrollen skal således skabe sikkerhed for,

  • at boligorganisationen arbejder med at forbedre produktiviteten og effektiviteten 
  • arbejder med at udvikle og fastholde kvaliteten af produkter og ydelser 
  • har etableret en betryggende økonomistyring 
  • og udviser den fornødne sparsommelighed.

Links

pdf

Den almene boligsektors egenkontrol

8,94 MB Download