Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter

Analyse på screeningsniveau, der giver et overordnet strategisk bud på fremtidige udbygninger af den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

22. januar 2014

Med udgangspunkt i kriterierne flere passagerer, kortere rejsetider og et mere robust kollektivt trafiknet, undersøges hvilke investeringer i nye togsystemer, standsningsmønstre samt metro- og letbaneudbygninger, der skal til for at udvikle Ny Ellebjerg og Glostrup.