Bedre registrering af tilgængelighed i og omkring bygninger

For mennesker med handicap kan det være en stor udfordring at bevæge sig rundt i hverdagen. Trapper, kantsten, smalle døråbninger og dårligt indeklima kan have afgørende betydning for, om de kan komme frem og opholde sig i for eksempel stationsbygninger, biblioteker, hospitaler, og andre offentlige bygninger.

01. april 2015

Det tidligere Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter gennemførte derfor i 2015 en undersøgelse af, hvordan man kunne forbedre adgangen til information om tilgængelighed for personer med handicap. Målet var at lægge grundstenen til en national registreringsløsning, som ville give personer med handicap mulighed for at hente information om tilgængelighedsforanstaltninger i de bygningsnære omgivelser via smartphones, tablets mv.

Resultatet af undersøgelsen er præsenteret i rapporten.

Rapportens indhold
Rapporten er udarbejdet på baggrund af et omfattende researcharbejde, hvor der er indsamlet viden gennem møder og interviews med diverse handicaporganisationer/-initiativer, samt diverse offentlige forvaltninger mv.

Rapporten indeholder:

  • En analyse af målgruppens (personer med handicap) behov ift. fysisk tilgængelighed
  • En screening af de eksisterende registreringsløsninger og vurdering af den aktuelle situation
  • En konceptuel løsningsmodel for en fremtidig national registreringsløsning
  • Vurdering af mulighederne for at realisere en registreringsløsning inden for rammerne af eksisterende offentlige registre (BBR og FOT2007)
  • En prototype på en registreringsmodel for registrering af fysisk tilgængelighed i bygningsnære omgiveler (I bilag)

For yderligere information kontakt venligst:

SKAT
Ejendomsdatakontoret
Bygnings- og Bogligregisteret (BBR)
Sluseholmen 8 B
2450 København SV

Filer

pdf

Bedre registrering af tilgængelighed i og omkring bygninger

2,14 MB Download