Inspiration til udvikling af danske købstæder

Eksempelsamlingen beskriver fem byer, Ringe, Ribe, Ikast, Struer og Dannenberg, der har udviklet nye strategier i lyset af de strukturelle og demografiske udfordringer.

01. maj 2015

Alle byer er mellem 5.000 og 15.000 indbyggere. De ligger i pendlingsafstand til en større by, men har hver fundet strategier, der udnytter deres særlige potentiale. Strategierne udspringer af, at politikere, erhvervsliv og ildsjæle har set nye muligheder og gået sammen om at udnytte dem.

Mange købstæder må kæmpe for at holde befolkningstallet oppe og fastholde det private erhvervsliv, men det er en kamp, som bliver vundet mange steder med gode ideer og lokal drivkraft.

Filer

pdf

Inspiration til udvikling af danske købstæder

4,11 MB Download