Ny anvendelse af tomme grunde

Landsbyer kan give det fysiske miljø et løft ved at nedrive boliger i dårlig stand. Men for at få det optimale ud af nedrivningen skal kommunerne have en strategi for, hvordan de tomme grunde kan bidrage til landsbyernes fortsatte udvikling. Det viser dette inspirationskatalog udarbejdet af COWI, der baserer sig på erfaringer fra hele landet.

01. januar 2015

I 2014 har COWI indsamlet en lang række erfaringer fra aktører, der har problemstillingen med nedrivning og istandsættelse af dårlige boliger og ejendomme i landsbyerne tæt inde på livet. 

Omdrejningspunktet har været, hvad der sker med de grunde, der bliver tilovers, når entreprenørmaskinerne har gjort deres arbejde. Ofte er fokus blandt kommunen og borgerne i landsbyerne ensidigt på at få fjernet de skæmmende ejendomme, og ikke på, hvad indgrebet betyder for bystrukturen, eller hvad der skal ske med grundene bagefter.

Men hvis kommunerne skal have fuldt udbytte af nedrivningen, skal de have gjort sig klart, hvordan de tomme grunde skal bruges, når bulldozerne er væk. Det er ikke tilstrækkeligt at fokusere på at få fjernet de skæmmende ejendomme. Kommunerne skal tænke strategisk og have øje for, hvordan de tomme grunde skal indgå i bystrukturen og give landsbyerne nye kvaliteter. Det fremgår blandt andet af rapporten ’Ny anvendelse af tomme grunde efter nedrivning – Inspirationskataloget’. 

Ud over en række gode eksempler på ny anvendelse af tomme grunde giver rapporten inspiration til temaer i arbejdet med tomme grunde og opsamler tværgående erfaringer og anbefalinger til arbejdet med anvendelse af tomme grunde.

Rapporten byggere videre på en tidligere rapport fra 2011.

Filer

pdf

Ny anvendelse af tomme grunde inspirationskatalog

9,01 MB Download