Tilgængelighed til eksisterende boliger i provinsen

Fokus på mulighederne for at forbedre vilkårene for personer med handicap, så de selv i størst mulig omfang kan tilrettelægge deres egen tilværelse, herunder ønsket om selv at vælge bolig.

17. juni 2015

Formålet med denne publikation er mere specifikt at sætte fokus på, hvordan man generelt kan forbedre tilgængeligheden til de bolignære omgivelser ogadgangen til eksisterende boligbebyggelser i provinsbyer for personer med bevægelseshandicap – belyst ud fra 9 cases fra fire provinsbyer.

I rapporten tages der udgangspunkt i personer med bevægelseshandicap og deres krav til tilgængelighed, da det erfaringsmæssigt er denne brugergruppe, som stiller de største krav med hensyn til planlægning og indretning af de bygningsnære udearealer og adgangen til boliger.

Rapporten er ikke beregnet at skulle læses kronologisk, men er tænkt anvendt som opslags- og inspirationsværk, hvis man ønsker at afdække muligheder og forudsætninger for at iværksætte forbedringer af tilgængelighedsforhold i forbindelse med anden renovering eller istandsættelse af eksisterende bebyggelse i mindre provinsbyer.

Bagerst i rapporten findes en tjekliste som kan anvendes til screening af de eksisterende tilgængelighedsforhold. 

Udfaldet af denne screening kan danne grundlag for en dybdegående analyse af en bebyggelses potentiale med hensyn til bebyggelsens egnethed som bolig for personer med funktionsnedsættelser.

Filer

pdf

Tilgængelighed til eksisterende boliger i provinsbyen

2,72 MB Download