Trafikkøbsrapport 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014 indeholder nøgletal for de fire jernbanekontrakter, Transportministeriet har indgået med jernbanevirksomheder.

13. august 2015

Rapporten skal, jf. PSO-forordningens artikel 7, stk. 1, give mulighed for at vurdere den indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og finansiering. 

Trafikkøbsrapporten angår årene 2011, 2012, 2013 og 2014, for så vidt angår kontrakterne mellem Arriva Tog A/S henholdsvis DSB Øresund A/S og Transportministeriet, og årene 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, for så vidt angår kontrakterne mellem DSB og Transportministeriet om fjern- og regionaltrafikken henholdsvis S-togtrafikken.

Filer

pdf

Trafikkøbsrapport 2010-2014

1,39 MB Download